Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Język skryptowy

  Język skryptowy - język programowania używany do manipulowania, personalizacji i automatyzacji funkcji istniejących systemów programowania. Języki skryptowe umożliwiają przekazywanie tych funkcji pod bezpośredni nadzór programu. Wśród wielu już zdefiniowanych popularność w ostatnim okresie uzyskały:...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izolator optyczny

  Izolator optyczny - stosowany w optoelektronice a głównie w światłowodach - element optyczny spełniający funkcję „diody optycznej", przepuszczający światło tylko w jednym kierunku. Zasada jego działania polega na skręcaniu płaszczyzny polaryzacji, a następnie na ortogonalnym filtrowaniu tak skręconych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jitter 1

  Jitter 1 - fluktuacja w czasie opóźnienia pakietów głosowych dla konkretnej aplikacji głosowej, dokonująca się w węźle sieci pakietowej, wynikła z jednoczesnej transmisji przez to samo medium pakietów pochodzących od wielu różnych aplikacji. Zmiana opóźnieniajitter może być zerowa, jeśli przez...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Java

  Java - język programowania wywodzący się bezpośrednio z języka C/C++, także platforma aplikacyjna opracowane przez firmę Sun Microsystems (1995 r.), z przeznaczeniem do pisania niezależnych aplikacji uruchamianych na wirtualnej maszynie JVM i działających w środowisku...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ITU (International Telecommunication Union)

  ITU (International Telecommunication Union) - najstarszy i o najszerszym terytorialnie zasięgu działania Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (wyspecjalizowana agenda ONZ) - stanowiący organizację międzyrządową, powołaną w celu wspólnego ustalania procedurtele- komunikacyjnych, przydziału...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ITU-R (ITU - Radiocommunication Standardization Sector)

  ITU-R (ITU - Radiocommunication Standardization Sector) - Sektor Radiokomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, który formalnie zastąpił (w 1993 r.) komitet doradczy CCIR {International ConsultativeCommittee on Radio), zajmujący się standardami w sektorze radiokomunikacji.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Iso-Ethernet

  Iso-Ethernet - wychodzący z użycia standard (IEEE 802.9a), stanowiący połączenie usług tradycyjnej sieci Ethernet (10 Mb/s) z usługami sieci cyfrowej ISDN. Połączone usługi, dostarczane jednym kablem do użytkownika, wymagają stosowania specjalnych koncentratorów wyposażonych w funkcję agregacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISP (Internet Service Provider)

  ISP (Internet Service Provider) - dostawca usług internetowych, oferujący je odpłatnie. Podstawowym zadaniem dostawcy jest gromadzenie danych przekazywanych między poszczególnymi abonentami sieci i pobieranie za tę usługę odpowiednich opłat.

  W celu lepszej obsługi klientów lokalnych ISP zwykle gromadzi...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISUP (ISDN User Part)

  ISUP (ISDN User Part) - protokół sygnalizacyjny sieci cyfrowej ISDN, stosowany do sterowania połączeniami z sygnalizacją SS7 - zgodnie z zaleceniami (CCIT) Q.761 i Q.764. Obejmuje także procedury zestawiania, koordynacji i rozłączania połączeń w torach międzycentralowych i sieciach wyposażonych w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISL (Inter Switch Link)

  ISL (Inter Switch Link) - szybki specjalizowany przełącznik sieci lokalnych zapewniający migracje pakietów między siecią Token Ring i Ethernet (Fast i Giga) - bez konieczności uciekania się do przełączników ATM i emulacji LAN.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt

Do góry