Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Komutacja łączy

  Komutacja łączy - charakterystyczny sposób łączenia i rozdzielania dwukierunkowych kanałów rozmownych (niekiedy również dla danych) między abonentami sieci telekomunikacyjnej, tradycyjnie stosowany w odniesieniu do central telefonicznych z komutowaniem kanałów głosowych (linii telefonicznych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontener wirtualny VC (Virtual Certaine)

  Kontener wirtualny VC (Virtual Certaine) - wydzielony, zestandaryzowany blok informacji przesyłany wewnątrz modułu transportowego STM telekomunikacyjnej sieci synchronicznej SDH.

  W podstawowym (najmniejszym) module transportowym STM-1 o przepływności 155 Mb/s mieści się jeden wirtualny kontener oznaczony...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komutacja pakietów

  Komutacja pakietów - technika transmisji równoważna przełączaniu pakietów, maksymalizująca wykorzystanie dostępnej infrastruktury transportowej. Istotna różnica w przekazach z komutowaniem kanałów i przełączaniem pakietów polega na sposobie zajętości traktu komunikacyjnego między uczestniczącymi...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwergencja

  Konwergencja - w teleinformatyce określenie procesów obejmujących kojarzenie zjawisk znajdujących się na pograniczu działów telekomunikacji, informatyki i multimediów. Należy do nich wiele procesów, takich jak: łączny przekaz głosu i danych,  integracja przekazów przez różne sieci (VolP, VoFR, VoATM)...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komutacja wiadomości (message switching)

  Komutacja wiadomości (message switching) - technika trasowania wiadomości wykorzystująca zasadę .zapamiętaj i prześlij", bez wstępnego ustalania toru komunikacyjnego. Komutacja ta jest podobna do datagramowej komutacji pakietów, przy czym wiadomość jest traktowana jak jeden duży pakiet (bez segmentacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja szerokopasmowa (broadband)

  Komunikacja szerokopasmowa (broadband) - przekaz różnorodnych informacji multimedialnych przez kanał (łącze) o umownie określanej szybkości transmisji binarnej nie mniejszej niż 1,544 Mb/s (Ameryka) lub 2,048 Mb/s (Europa). W telekomunikacji polega na łączeniu w jeden trakt o przepływności T1/E1 (lub...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komutacja wielostrumieniowa

  Komutacja wielostrumieniowa - odmiana tradycyjnej komutacji pakietów, w której łączy się cechy komutacji kanałów z multipleksowaniem: w jednej linii fizycznej łączącej użytkownika z siecią można realizować wiele odrębnych kanałów informacyjnych. Komutacja ta obejmuje dwa...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja faksowa

  Komunikacja faksowa - sposób przesyłania obrazów graficznych łączem telefonicznym za pośrednictwem urządzenia faksującego, czyli telefaksu. Urządzenie faksowe skanuje obraz na papierze i przekształca go, dokonując kodowania i kompresji do postaci dogodnej dla transmisji przez analogową linię...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompilator

  Kompilator - program tłumaczący język programowania wysokiego poziomu (Algol, Fortran, Pascal, C, in.) na program z kodami języka maszynowego - akceptowanymi przez procesor CPU (Central Processor Unit).

  Kompilator tłumaczy najpierw cały program na język maszynowy - sprawdzając formalnie gramatykę oraz...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompresja stratna

  Kompresja stratna - dowolna metoda kompresji danych usuwająca pewne informacje z transmitowanego zbioru, uznane przez mechanizm kompresji za zbędne, przy czym odrzucone oryginalne dane są nieodwracalnie stracone. Metody kompresji stratnej są użyteczne w procesie zmniejszania objętości plików dźwiękowych i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /566

  praca w formacie txt

Do góry