Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Konwersja plików

  Konwersja plików - program aplikacyjny przekształcający plik z jednego formatu w inny. Konwersja plików może przebiegać zarówno między formatami dwóch aplikacji sterowanych jednym systemem operacyjnym, jak też między aplikacjami różnych systemów.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koń trojański

  Koń trojański - oprogramowanie używane w środowisku hakerskim, umożliwiające zdalne przejęcie kontroli nad komputerem - zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej. Polega na przesłaniu nie ujawnionej procedury zapisanej w programie, a jakiekolwiek uruchomienie programu powoduje wykonanie tej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwerter protokołów

  Konwerter protokołów - w teleinformatyce techniczne lub programowe urządzenie zapewniające (jednokierunkowe lub dwustronne) przejście pomiędzy dwoma różnymi algorytmami. Konwerter tłumaczy sygnały elektryczne lub formaty danych z jednego systemu kodowania na formę akceptowaną przez inny...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikat

  Komunikat - jednostka informacji w sieciach teleinfor- matycznych, której źródłem bądź przeznaczeniem jest zwykle warstwa aplikacyjna (warstwa 5) modelu ISO/OSI .

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncentrator

  Koncentrator - w cyfrowej telefonii przewodowej urządzenie umożliwiające włączenie wielu linii telefonicznych w jeden cyfrowy tor komunikacyjny o podwyższonej przepływności (2048 kb/s); umożliwia przyłączenie większej liczby telefonów, niż wynikałoby to z możliwości ich obsłużenia przez łącze...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komutacja

  Komutacja - sposób automatycznego łączenia i rozdzielania strumieni informacyjnych, stosowany zazwyczaj w odniesieniu do central telefonicznych i systemów komutacji. W szerszym pojęciu dotyczy również komutacji w sieciach cyfrowych za pomocą przełączników pakietowych. W systemach komutacyjnych integralną...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwersja PCM

  Konwersja PCM - technika modulacji kodowo-impulsowej PCM 64, polegająca na konwersji naturalnego analogowego sygnału mowy w paśmie 4 kHz (niekiedy 7 kHz) na postać cyfrową z przepływnością 64 kb/s (standard G.711).

  Konwersji głosu dokonuje się przez próbkowanie wartości sygnału mowy z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncentrator komunikacyjny

  Koncentrator komunikacyjny - urządzenie cyfrowe zarządzające komunikacją z sieciami zewnętrznymi. Funkcję koncentratora spełniał dawniej procesor czołowy FEP, zajmujący się kompleksowo przetwarzaniem formatu danych systemu komputerowego na postać właściwą dla obsługiwanych łączy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komutacja kanałów

  Komutacja kanałów - wyróżniony, chociaż niejednoznaczny sposób komutacji łączy (wg ITU-T, Q.9) - w którym transmisja informacji bądź pakietów danych przebiega jednokierunkowo. Trasa przekazu w sieci z komutacją kanałów jest tworzona sekwencyjnie przez kolejno przyłączane jednokierunkowe kanały...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /1 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncentrator wyniesiony

  Koncentrator wyniesiony - odległy koncentrator lub multiplekser zlokalizowany w pobliżu grupy abonentów telefonicznych, stanowiący element systemu komutacyjnego tradycyjnej centrali telefonicznej. Zwykle jest połączony z centralą macierzystą łączem komunikacyjnym o podwyższonej przepływności, takim jak...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /328

  praca w formacie txt

Do góry