Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Krotnica

  Krotnica - urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do łączenia wielu analogowych lub cyfrowych kanałów komunikacyjnych o zróżnicowanej szybkości transmisji w jeden dwukierunkowy kanał o wysokiej przepływności i rozdzielania tych kanałów w kierunku odwrotnym. Funkcje krotnic (podobne do funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  L-commerce

  L-commerce - nazwa bezprzewodowej usługi lokaliza- cyjnej realizowanej za pośrednictwem telefonii GSM, a tak że nazwa grupy inicjatywnej utworzonej (2000 r.) przez największych producentów aparatów komórkowych (Nokia. Motorola, Ericsson).

  Zaproponowana do standaryzacji przez ETSI usługa L-commerce pozwala...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krotnica PCM

  Krotnica PCM - urządzenie zwielokrotniające sygnały międzycentralowe w plezjochronicznych systemach teletransmisyjnych typu PDH. Krotnice PCM są dwojakie rodzaju:

  zwielokrotnienia podstawowego PCM 30/32 o przepływności binarnej 2048 kb/s (2 Mb/s) oraz

  wyższych rzędów - o zwielokrotnieniu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koprocesor

  Koprocesor - pomocnicza jednostka obliczeniowa, która przyspiesza proces przetwarzania komputera lub serwera przez równoległe i równoczesne wykonywanie części obliczeń - prowadzonych niezależnie od procesora głównego.

  Rola procesora głównego (mikroprocesora) w takim przypadku sprowadza się do...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAN (Local Area Network)

  LAN (Local Area Network) - sieć komputerowa o charakterze lokalnym, łącząca grupę użytkowników pracujących na stosunkowo niewielkim obszarze (grupa robocza, oddział firmy, budynek, przedsiębiorstwo, kampus), stanowiąca bardzo popularną metodę przekazywania wiadomości tekstowych i informacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krotnica synchroniczna DXC (Digital Cross Connect)

  Krotnica synchroniczna DXC (Digital Cross Connect) - urządzenie stosowane w synchronicznych sieciach cyfrowych SDH, łączące hierarchicznie wiele interfejsów komunikacyjnych o różnych przepływnościach. W zależnościod zastosowania i pełnionej funkcji można wyodrębnić następujące rodzaje krotnic...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraker (cracker)

  Kraker (cracker) - osobnik trudniący się zawodowo włamaniami (cracking) do cudzych systemów komputerowych i czerpiący z tego tytułu korzyści materialne. Odmianą krakera jest haker, który czyni to samo, ale bezinteresownie - jedynie dla własnej satysfakcji.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krotnica wyższego rzędu

  Krotnica wyższego rzędu - wychodzące z użycia urządzenie telekomunikacyjne do zwielokrotnienia sygnałów wyższych rzędów w sieciach plezjochronicznych PDH. Oznaczane jako krotnice 2/8, 8/34, 34/140 Mb/s - powinny zapewniać zwielokrotnienia cyfrowe 4 wejściowych sygnałów składowych, o przepływnościach...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /1 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korektor

  Korektor - w telekomunikacji zespół środków korygujących charakterystykę amplitudową lub fazową urządzenia transmisyjnego w funkcji częstotliwości.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryptografia

  Kryptografia - element współczesnej informatyki, umożliwiający za pomocą różnych metod kryptograficznych (szyfrowania) zabezpieczenie informacji tworzonej, przesyłanej lub przetwarzanej w postaci cyfrowej. Stanowi narzędzie do zabezpieczania usług przebiegających on-line (transmisja) lub offline (poczta...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /725

  praca w formacie txt

Do góry