Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)

  Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) - półprzewodnikowe urządzenie optyczne emitujące wyłącznie stabilną i spójną wiązkę promieniowania elektromagnetycznego (światło koherentne) w zakresie podczerwonym, widzialnym lub nadfioletowym, Dyskretne widmo (kilka fal)...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LANE (LAN Emulation)

  LANE (LAN Emulation) - specyfikacja ATM Forum definiująca sposób komunikowania się aplikacji stacji roboczych przyłączonych do sieci LAN przez sieć szkieletową zbudowaną w technologii ATM. Najnowsza wersja - LANE 2.0 - rozszerza standardowe funkcje sieci LAN przez zapewnienie odpowiedniej jakości usług...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIFO (Last In First Out)

  LIFO (Last In First Out) - sposób kolejkowania pakietów transmisji danych, a także obsługi ruchu telefonicznego w węzłach sieci, zgodnie z którym ostatnio odebrane pakiet czy połączenie telefoniczne zostaną wyekspediowane w pierwszej kolejności.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LCD (Liqnid Crystal Display)

  LCD (Liqnid Crystal Display) - technologia wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, także nazwa ciekłokrystalicznych ekranów używanych w komputerach przenośnych, telefonach komórkowych i cyfrowych aparatach telefonicz- nych. Ich charakterystyczną cechą jest niewielki pobór mocy (zasilanie bateryjne), matrycowy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAP (Link Access Procedure)

  LAP (Link Access Procedure) - grupa protokołów zapewniająca dostęp do warstwy łącza danych w komunikacji pakietowej z protokołem X.25. Stanowi także element sygnalizacji do współpracy z in. systemami komunikacyjnymi jako: LAP-B - w komunikacji dwupunktowej (GSM), LAP-D - w sieciach zintegrowanych ISDN...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LCP (Link Control Protocol)

  LCP (Link Control Protocol) - jeden ze składników protokołu PPP, przewidywanego do obsługi transmisji data- gramowych w łączach dwupunktowych. Protokół LCP specy- fikuje metody kapsułkowania i wymiarowania pakietów oraz spełnią funkcje kontrolne (zakładanie i utrzymanie połączenia). Umożliwia także...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krarupizacja

  Krarupizacja - stosowana do niedawna technika polepszania właściwości transmisyjnych toru, zmniejszająca tłumienność kablowego toru przewodowego w celu poprawy parametrów przesyłowych w długodystansowych liniach miedzianych. Polegała na zwiększeniu indukcyjności toru przez pokrycie każdego przewodu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KTS (Key Telephone System)

  KTS (Key Telephone System) - najprostszy abonencki system klawiszowy umożliwiający ręczne wybieranie zewnętrznej linii telefonicznej przez najwyżej kilkunastu przyłączonych do niej abonentów lokalnych. Wszyscy wewnętrzni użytkownicy jednej (lub najwyżej kilku) zewnętrznych linii telefonicznej mają...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krosownica

  Krosownica - autonomiczny węzeł kablowy, umożliwiający łączenie i krosowanie okablowania w sieciach lokalnych i systemach komutacji. W krosownicy zbiegają się kable miedziane od terminali i stacji roboczych oraz światłowodowe z wielu segmentów sieci lokalnych, co umożliwia fizyczną rekonfigurację...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  L band

  L band - nazwa zakresu częstotliwości 390-1550 MHz przeznaczonego do komunikacji satelitarnej.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /96

  praca w formacie txt

Do góry