Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  GRAFIT

  GRAFIT ciało stałe, drobnokrystaliczne,barwy sz^łrostalowej, bardzo miękkie, trudnotophwe (temp. topn. ok. 3500°Q. G. jest stosowanyjako środek zastępujący sm ar do silnie nagrzewającychsię maszyn, do wyrobu tvgli odlewniczych(gisrakich). elektrod grafitowych itd.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRĘZA

  GRĘZA — gwarowe określenie wymienia lochy;stanowi zespół (10—1S szt.) sutek, z którychkażda jest samodzielnym gruczołem mlecznym;sutki lochy umieszczone są w 2 równoległychrzędach biegnących wzdłuż dolnej krawędziściany brzusznej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granit

  Granit — pospolita w skorupie ziemskiejskała magmow a głębinowa, barwy szarej, różowejlub czerwonej; składa się głównie z kwarcu,łyszczyków i skaleni; w ykorzystywana szerokojako materiał drogowy, dekoracyjny i rzeźbiarski.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZA

  GRODZA — tymczasowa tama wybudowanaw zbiorniku wodnym w edu zabezpieczenia przednapływem wody do oddzielonej nią części dna lubbrzegu, na której ma być wzniesiona budowlawodna; grodze mogą być ziemne albo z kamieni,wykonuje się je także jako ścianki szczelne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granulator nawozu

  Granulator nawozu — przyrząd służącydo wytwarzania granul, czyli małych kuleczekz m ieszaniny naw ozu organicznego,torfu lub kom postu i naw ozów m ineralnych.Częścią robocza jest bęben albo pochyła, ru chomapłaszczyzna. Przez pokręcanie korbąbęben granulatora obraca się na osi, a ruchom...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKI Marian

  GÓRSKI Marian (1886— 196J) — profesorchemii rolnej i rolnictwa SGGW; dwukrotnyrektor i organizator Zakładu Uprawy i NawożeniaRoli w Skierniewicach; utalentowany pedagog,zasłużony w dziedzinie krzewienia oświatyrolniczej; organizator pierwszej w Polsce pracownirolniczych badań izotopowych; autor wielu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROJER

  GROJER,  — twardy ser podpuszczkowy(zbliżony do ementalskiego); do wyrobu tegotypu sera potrzebne jest mleko wyjątkowo dobreod krów żywionych na pastwiskach naturalnychw rejonach podgórskich; produkowany jestw postaci kręgów o ciężarze 30—50 kg.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORYCZKA ŻÓŁTA

  GORYCZKA ŻÓŁTA (Gentiana lutca) — roślinaz rodziny goryczkowatych(Gentianaceae)\ jest to bylinastosowana w lecznictwie iw- przemyśle; występuje nanielicznych stanowiskachgórskich; pod ochroną. Dotychczasnie ma opracowanejmetody uprawy goryczki.Surowcem są korzenie; z powodubraku surowrca produkcjikrajowej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka wodna

  Gospodarka wodna — dział gospodarkinarodowej obejmujący planowanie i koordynacjewykorzystania zasobów wodnych kraju oraz ochronę wód przed z a j i i c c z y s p e n i e m : s k ła d asie na lo: zaopatrzenie w wodę ośrodków komunalnychi przemysłowych oraz odprowadzaniei " Ł P wód ściekowych i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZELNIA

  GORZELNIA — zakład przetwórczy, w którymprodukuje się spirytus z surowców roślinnychlub ich przetworów; jako surowiec mogą służyćziemniaki, zboże, buraki cukrowe, topinam buritp. oraz —► melasa. W Polsce spirytus produkujesię w gorzelniach rolniczych głównie z ziemniakówi w znacznie mniejszym zakresie —...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /1 085

  praca w formacie txt

Do góry