Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Grypa prosiąt

  Grypa prosiąt — choroba prosiąt objawiającasię osłabieniem i kaszlem; na skórze mogą ssępojawić czerwone płatny, pokrywające sic następnielepką cieczą, sklejającą szczecinę, a po zaschnięciutworzą małe strupy; choroba często kończy sięśmiercią zwierzęcia. W zwalczaniu grypy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUSATHION

  GUSATHION — insektycyd fosforoorganiczny,używany najczęściej w postaci roztworówemulgujących, zawierających 30—40% substancjiczynnej: stężenie cieczy roboczej 0,1% substancjiczynnej; zwalcza prawie wszystkie owady; zalecanyprzeciw mszycom i przędziorkom, zwłaszczaw sadach; jest trujący dla pszczół, ludzi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANULATY

  GRANULATY — form a użytkow a preparatuochrony roślin otrzym ana przez sporządzeniegranul (kuleczek) o średnicy 0,1— 0,3 m m ;nadają się szczególnie d o opylania przeprow adzanegoza pom ocą sam olotów , gdyż są słabiejznoszone przez w iatr niż proszki do opylań;aktywność biologiczna tej form y jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAB

  GRAB (Carpinus betu los) — drzewo liściastez rodziny brzozowatych ( Betitlaceae), pospolitena nizinach w Jasach i zadrzewienia ch; dorastado 25 m wysokości; kora szara, gładka do późnegowieku; drewno ma białe, twarde, ciężkie i trudnołupliwe, nietrwałe; pień z reguły o przekroju nieregularnym;owocuje co...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRONKOWCE

  GRONKOWCE — bakterie kształtu kulistegoprzy podziale układające się w grona; należą donich niektóre bakterie chorobotwórcze, np. gronkowieczłocisty (Staphylococcus aureus) powodu*jący ropienie ran; gronkowce występują liczniew kurzu powietrza; są bardzo odporne na działaniepromieni słonecznych i na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRASICA

  GRASICA — gruczoł wydzielania wewnętrznego,najsilniej rozwinięty u zarodków i zwierzą!młodych; leży częściowo w dolnej okolicy szyi,głównie zaś w przedniej części jam y piersiowej;później stopniowo się zmniejsza i u zwierzątdorosłych ulega prawie zupełnemu zanikowi.Grasica zbudowana jest ze skupisk...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRACA

  GRACA — narzędzie ręczne służące do ścinaniagórnej warstwy roli w celu niszczeniachwastów i płytkiego spulchniania ziemi. Częściąroboczą gracy jest stalowy nóż ustawiony poziomopod niewielkim kątem do powierzchniroli i osadzony na drewnianym stylisku. Gracemają różny kształt i budowę.G r a c a o t...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRĄD

  GRĄD — nazwa regionalna oznaczająca wywyższony,suchszy kaw ałek gruntu m ineralnegowśród terenów położonych niżej, zazwyczajwśród wilgotnych lub mokrych łąk. G rądybywają użytkowane jak o grunty orne, jak opastw-iska, a także jak o łąki. Term in ten jestużywany przez ekologów i łąkarzy przy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAD

  GRAD opad atmosferyczny w postaci bryłlodowych o średnicy od 5 do 50 mm, a czasemwiększych; środek ziarna gradowego stanowimętne białe jądro, otoczone na przemian w arstwamiszklistego, przestarzałego lodu i warstwamiśnieżnymi. W Polsce w* letniej połowieroku grad pada z chmur...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRENA

  GRENA — jajeczka jedwabnika morwowego(od francuskiego graine — nasienie), składaneprzez samicę motyla wkrótce po jej wyjściuz oprzędu. Jedna samica motyla może złozyc400—600 jaj, które mają początkowo bar**żółtą, później szaropopielatą (z wyglądu przypominająnasiona maku); wyląg gąstentc z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt

Do góry