Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  HAECKEL Ernest

  HAECKEL Ernest (1834— 191?) — niemieckibiolog i fiiozof-nwterialista, profesor uniwersytetuw Jenie; zwolennik i krzewiciel darwinizmu;popularyzator cwolucjonizmu, rozwińąJ szerokobadania" nad rozwojem rodowym i związkamipokrewieństwa między organizmami; opierał si^na badaniach embnologicznych, anatom...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Higiena przechowalni

  Higiena przechowalni— utrzymywanieczystości w pomieszczeniach i magazynach,w których przechowuje się zbiory lub produktyroślinne. Należy codziennie zamiatać podłogioraz omiatać ściany i sufity; co najmniej razw tygodniu dokładnie czyścić wszelkie maszyny,urządzenia i sprzęt pomocniczy; puste worki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heptachlor

  Heptachlor (nazwa zwyczajowa) — siedmiochloroendometylcnoinden;działaniem owadobójczymzbliżony do ->chlordanu, lecz bardziejod niego toksyczny dla ludzi i zwierząt; D L 50p.o. wynosi 90— 135 mg/kg ciała szczura (-+ D L );w organizmie zwierząt ulega przemianie chemicznej,przy czym powstały produkt jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALE

  HALE, połoniny — pastwiska górskie. Na halachwysokogórskich wiatr i inne czynniki przyrodniczenie pozwalają na porost fasu, a nahalach powstałych z poręb leśnych w powtórnymzalesieniu przeszkadza spasanie (hale nadleśnc).Roślinność hal jest niska, mało soczysta, składającasię z dość licznych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIGROFITY

  HIGROFITY — rośliny lądowe żyjące w miejscachwilgotnych, bardzo wrażliwe na wszelkiniedostatek wody w atmosferze i w podłożu. Należądo nich rośliny cicniolubnc (np. wilgotnychlasów). Mają one delikatną budowę, duże i soczysteblaszki liściowe; przystosowane są do intensywnejtranspiracji. Z roślin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herbata

  Herbata (Thea) — roślina z rodziny herbacianych( Theaceae); uprawia się przeważniedwa gatunki herbaty: herbatę chińską ( Theasinetisis) i herbatę indyjską ( Thea as sami ca).Występuje jako wieloletni, zawsze zielony krzewlub niewysokie drzewo; z młodych pędów zbierasię najdelikatniejsze górne liście...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALIZNA

  HALIZNA — powierzchnia leśna pozbawionaprzez dłuższy czas drzewostanu, leżąca odłogiem,np. stary, niezalesiony zrąb, nieudana uprawa,pożarzysko. Gleby halizn są najczęściej zadarniore,zakrzewione (niekiedy podmokłe lublotne jałowe piaski), co znacznie utrudnia ichzalesienie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEBOWISKO ZWIERZĘCE

  GRZEBOWISKO ZWIERZĘCE — teren, naktórym zakopuje się zwłoki padłych zwierząt.Grzebowiska powinny istnieć we wszystkich gromi dach, z których zwłoki zwierzęce nic są zabieraneprzez zakłady utylizacyjne. G rzebow iska należyzakładać w ustronnych, suchych i o g ro d zo nychmiejscach; doły na zw łoki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUTTACjA

  GUTTACjA. ,,płacz roślin” — wydzielaniewody w postaci kropel przez specjalne otworkiw liściach, zwane szparkami wodnymi; następujepod wpływem -♦ parcia korzeniowego; jest dosyćrozpowszechnione, zwłaszcza u roślin młodych;można je zaobserwować np. u owsa, tymotki, koniczynyi innych gatunków...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZĘDY

  GRZĘDY — wygładzone listwy o przekroju4 x 5 cmt na których nocują kury i in d yk i; umieszczonesą poziom o wzdłuż tylnej ściany kurnika,na wysokości 90 cm nad podłogą; są oneczworoboczne, przy czym górne kanty majątekko zaokrąglone. N a jedną kurę liczy się 18—20 cm bieżących grzędy. Odległość...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt

Do góry