Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  HYDROMECHANIZACJA

  HYDROMECHANIZACJA — wykonywanierobót ziemnych za pomocą strumienia wody wyrzucanegopod du/ym ciśnieniem z urządzeniazwanego wodomiotaczcm; rozmyty grunt, tzw.pulpa, spływa wraz z wodą do miejsca przeznaczenialub, jeśli nic ma odpowiedniego spadkuterenu, jest przytłaczany rurociągami. Przy pogłębianiui...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYZOP LEKARSKI

  HYZOP LEKARSKI (Hyssoput officindls) —miododajna roślina z rodziny wargowych (L a -biatae)\ jest to krzewinka uprawiana, niekiedyzdziczała, spotykana na łąkach i przychaciach,stosowana w lecznictwie i przemyśle spożywczym(jako przyprawa). Surowcem są kwitnące wierzchołkipędów. Rozmnaża się z nasion...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMIFIKACJA

  HUMIFIKACJA — przemiana obumarłej substancjiorganicznej (resztek roślinnych i zwierzęcych)w glebie w próchnicę (humus). Proces tenzachodzi na ogół w warunkach ograniczonegodostępu powietrza do gleby przy współudzialeorganizmów glebowych: mikroflory i drobnejfauny, z której najważniejszą rolę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPERPASOŻYTNICTWO

  HIPERPASOŻYTNICTWO — zjawisko pasożytowaniaorganizmów roślinnych lub zwierzęcychna innych organizmach pasożytniczych; tzw. pasożytI rzędu, zarażający jakiegoś żywiciela, jestatakowany przez innego pasożyta, tzw. pasożytaII rzędu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYDRANT

  HYDRANT — urządzenie w sieci w odociągow ejsłużące do pobierania w ody w celu gaszenia pożarów;górna część hydrantu umożliwia szybkiedołączanie węży strażackich; hydranty umieszczasię zgodnie z przepisami przeciwpożarowym i naulicach osiedli i miast, w większych budynkach,w zakładach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPERTROFIA

  HIPERTROFIA — nadmierny rozwój pewnychtkanek lub narządów u roślin i zwierząt; możebyć spowodowana warunkami środowiska (np.w gęstym lesie nadmierny wzrost drzew z powodudązema do światła), potrzebą zastąpienia brakującegoorganu przez inny organ lub może powstaćwskutek uszkodzenia przez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYDROGEOLOGIA

  HYDROGEOLOGIA — dział geologii zajmującysię pochodzeniem, ruchem i właściwościamifizykochemicznymi wód podziemnych; znajomośćhydrogeologii jest niezbędna przy wykorzystywaniuwód podziemnych dla potrzebgospodarczych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIRSZFELD Ludwik

  HIRSZFELD Ludwik (1884— 1954) — wybitnypolski uczony lekarz, serolog; zasłynął badaniaminad grupami krwi; profesor Akademii Medycznejwe Wrocławiu, członek Polskiej Akademii Nauk;organizator krwiodawstwa oraz twórca pierwszegow Polsce ośrodka badania patologii ciąży;autor cennych prac: „G rupy krwi’ *...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HODOWLA LASU

  HODOWLA LASU — najważniejszy dział leśnictwa,zajmujący się warunkami powstawaniai rozwoju lasów oraz sposobami ich odnawiania,pielęgnowania i zagospodarowania. D o prac hodowlanychw lesie zalicza się zbiór i przygotowaniedo siewu nasion drzew leśnych, hodowaniesadzonek drzew w szkółkach, siew i sadzenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORMONIT

  HORMONIT — krajowy preparat zawierający5 lub 2,5% estru metylowego kwasu alfa-naftyiooctowegona -♦nośniku; stosuje się go do zapobieganiakiełkowaniu ziemniaków w kopcach;zdrowe kłęby opyla się równomiernie 5%-owympreparatem w ilości 1 kg na tonę; nietoksycznydla ludzi i zwierząt; nie zapobiega psuciu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt

Do góry