Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Inwetaryzajca użytków zielonych

  Inwetaryzajca użytków zielonych— wykonany z natury spis użytków zielonychz uwzględnieniem ich położenia, podziałusystematycznego, powierzchni zajmowanej przezposzczególne jednostki systematyczne oraz powierzchniw różny sposób użytkowanej. W Polscespis taki nie został jeszcze przeprowadzony...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INHIBITORY

  INHIBITORY — czynniki osłabiające lub niszczącedziałanie enzymów; rozróżnia się inhibitory'nieswoiste, działające przez zmianę ogólnychwłaściwości cząsteczki enzymatycznego białka(np. związki obniżające napięcie powierzchniowe,narkotyki), oraz inhibitory swoiste, tj. substancjewchodzące w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwentarz żywy

  Inwentarz żywy— wszystkie zwierzętaznajdujące się w gospodarstwie rolnym; ze względuna sposób użytkowania inwentarz żywy dzielisię na roboczy i produkcyjny. Inwentarz r o b o cz y (pociągowy) służy w gospodarstwie do wykonywaniaprac polowych i transportowych;inwentarz p r o d u k c y j n y utrzymywany...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INOCHÓD

  INOCHÓD — szczególny sposób chodzeniazwierząt polegający na tym, że zwierzę podnosijednocześnie kończyny tej samej strony ciała,np. obie nogi prawe (przednią i tylną), a następnieobie nogi lewe; w ten sposób poruszają się np.niektóre konie, najczęściej stepowe: azjatyckiei am erykańskie, a także...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPREGNOWANIE SIECI RYBACKICH

  IMPREGNOWANIE SIECI RYBACKICH —zabieg mający na celu przedłużenie trwałości rybackichnarzędzi połowu (materiałów sieciowych)wykonanych z włókien roślinnych (np. z konopi,lnu i bawełny). Polega na nasyceniu sieci najpierw'garbnikami, działającymi zabójczo na bakterieniszczące włókna roślinne, potem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYCZNIK

  INDYCZNIK — pomieszczenie dla indyków zapewniającetemperaturę nic spadającą poniżej 0°(średnio 8— 12°) regulowaną przez: obsadę indykówpozostawionych w stadku na zimę (na 1 mapowierzchni podłogi powinno przypadać 1,5— 2indyki), suchy, dobrze izolujący materiał budowlany(drewno, płyty pilśniowe...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYKATOR

  INDYKATOR — przyrząd do rejestrowaniazmian ciśnienia w cylindrach silników spalinowychtłokowych i maszyn parowych. W obudowiewkręcanej w cylinder para lob gazy spalinowe wywierająciśnienie na tłoczek indykatora naciskanysprężyną i połączony z urządzeniem piszącym.Rysik urządzenia piszącego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPREGNACJA

  IMPREGNACJA — nasycanie ciał porowatych,np. drewna, tkanin, środkami, które chronią jeprzed szkodnikami lub gniciem (np. impregnacjadrewna preparatami grzybobójczymi), czynią jeniepalnymi albo nieprzemakalnymi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYDROLAZY

  HYDROLAZY — enzymy katalizujące procesyhydrolizy, tj. rozkładu -+substratu na związkiprostsze przy udziale wody; do grupy tej należąnp. -»amylazy hydrolizujące skrobię do cukrów,lipazy hydrolizujące tłuszcze do kwasów tłuszczowychi glicerolu itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hydroliza

  Hydroliza — proces chemiczny, któremuulega —*substrat na skutek działania cząsteczekwody; np. hydroliza soli prowadzi do powstawaniakwasów i zasad, a hydroliza skrobi — dopowstawania cukrów, przy czym proces ten mogąkatalizować -»hydrolazy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt

Do góry