Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  KAPŁON

  KAPŁON — kastrowany kogut odznaczającysię dużą skłonnością do opasu wskutek zaham owaniawydzielania hormonów rozrodczych. Kapłonienie(kastrowanie) kogutów ras lekkich(leghorny) przeprowadza się w wieku 8—10 tygodni;kogutów ras ogólnoużytkowych w wieku12—16 tygodni. Rozróżnia się trzy metody...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPTURNIK

  KAPTURNIK (Boslrycftus capucinus) —chrząszcz z rodziny kaptumikowatych (JBosfrychidae),długości 6—-13 mm; odwłok i pokrywykoralowoczerwone; larwa żółtobiała długości do15 mm, drąży chodniki w drewnie dębowym;może wyrządzać znaczne szkody.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kand

  Kand — specjalny, dość tw ardy pokarm dlapszczół, przyrządzony z miałkiego cukru i roztopionegomiodu, stosowany w razie koniecznościdokarmiania zimą jak o pokarm dla przetrzym ywanychmatek.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kandela

  Kandela — jednostka natężenia źródła św iatła;jedna sześćdziesiąta część natężenia św iatławysyłanego w kierunku prostopadłym przez p o wierzchnięI cm 2 ciała doskonale czarnego w tem -paturze krzepnięcia platyny (1769°C|.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALIMAGNEZJA

  KALIMAGNEZJA — nawóz potasow y, składającysię z siarczanu potasu i siarczanu m agnezu;zawiera 26—28% potasu. Nie m a w nim chlorków ,dlatego jest odpowiedni pod rośliny wrażliwena chlor, a więc pod tytoń, chmiel i niektórewarzywa; nadaje się na wszystkie gleby. Należygo wysiewać bezpośrednio lub na kilka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamionka

  Kamionka— I) wyrób wykonimy z mieszaninykilku gatunków gliny z dodatkiem szamotu,wypalony w temperaturze spiekania (lecz poniżejtemperatury topnienia). W celu osiągnięcia wodoszczelnościi gładkości zewnętrzne i wewnętrznepowierzchnie wyrobów kamionkowych pokrywanesą polewą. Wśród wyrobów z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanalizacja

  Kanalizacja — zespół urządzeń służącychdo odprowadzania wód ściekowych i opadowych(za pomocą kanałów zamkniętych lub otwartychoraz urządzeń do oczyszczania ścieków). Ze względuna duży koszt urządzeń kanalizacyjnych, w małychosiedłach stosuje się zwykłe kanalizacjęzamkniętą niepełną, tzn...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANAŁ

  KANAŁ ■ w melioracji sztuczny ciek wodnyo szerokości dna powyżej 2 m i prawidłowymprzekroju; kanałami nazywa się też większe rowyodpływowe i zbiorcze, doprowadzalniki główneJub koryta sztuczne cieków prowadzące wodę dlacelów energetycznych, przemysłowych, pitnychlub żeglugowych.K a n a ł d e r y w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JODŁA

  JODŁA (Abies alba) — drzewo iglaste z rodzinyjodłowatych ( Abietaceae) , typowo leśne, o drewnielekkim, dość miękkim, białym, znajdującym zastosowaniejako surowiec na tarcicę, papierówkę,kopalniaki oraz w gospodarstwie wiejskim (gonty,żerdzie, słupy, opał); osiąga 30— 50 m wysokości;wzrost...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /1 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JERSEY

  JERSEY (czyŁ. dżersej) — bydio jednomaścisteszare, brunatne Jub żółtawe, typu mlecznego,wyhodowane na angielskiej wyspie Jersey, leżącejprzynormandzkim wybrzeżu Francji; waga żywakrów 350 kg. buhajów 700 kg. wysokość w kłębieod 115 do J 20 cm, waga żywa cieląt bezpośredniopo urodzeniu od i 5 do 25...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /860

  praca w formacie txt

Do góry