Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  KIT PSZCZELI

  KIT PSZCZELI — lepka substancja o przyjemnejwoni, którą pszczoły powlekają ramki płótna izalepiają wszelkie szpary w ulu; pochodzenie kitunie jest jeszcze całkowicie zbadane; ma on dośćsilne właściwości odkażające i znieczulające;w ZSRR ma pewne zastosowanie w lecznictwie;wykorzystuje się go do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLATECZKA NA MATKĘ PSZCZELĄ

  KLATECZKA NA MATKĘ PSZCZELĄ —m ałe drewniane pudełeczko z siatką drucianązaopatrzone w zamykany otwór; konstrukcjabywa różna zależnie od celów, jakim służą (przetrzymywaniei poddawanie matek, izolowaniemateczników, przewożenie matek).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KERATYNA

  KERATYNA — białko zawierające dużo siarkii występujące w nabłonkowych tworach u kręgowców:w łusce ryb i gadów, włosach, rogach,pazurach, kopytach, paznokciach itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLATECZKA SZCZYPCOWA

  KLATECZKA SZCZYPCOWA — cylindrycznaklateczka z prętów metalowych, zaopatrzonaw szczypce służące do unieruchamiania norekw czasie dokonywania na nich zabiegów leczniczych(np. szczepienie).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KĘDZIERZAWKA CHMIELU

  KĘDZIERZAWKA CHMIELU — choroba wirusowachmielu, jedna z najgroźniejszych. O b j a wy : roślina wydaje liczne, ale słabe pędy o skróconychmiędzywęźlach, z wierzchołkami zwisającymiz podpór; liście mniejsze, jaśniejsze niżzwykle i chorobliwie klapowane, pokrzywowate,z krawędziami zawiniętymi ku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLATKA PIERSIOWA

  KLATKA PIERSIOWA — kostne rusztowaniejamy piersiowej, składające się z części piersiowej—>kręgosłupa, z żeber oraz mostka; kręgipiersiowe tworzą jej część górną, a żebra (którychlic/ba u poszczególnych gatunków zwierząt jestróżna) — części boczne; mostek łączy się z dolnymikońcami żeber i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KĘDZIERZAWKA MALIN

  KĘDZIERZAWKA MALIN — choroba wirusowamalin. O b j a w y : liście zmarszczone,z brzegami i wierzchołkami skręconymi ku dołowi.C z y n n i k c h o r o b o t w ó r c z y :Rubus wirus 3 przenoszony przez mszyce (podobniejak inne wirusy malin), które stają sięzdolne do zakażania nowych roślin po 2...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KASTRA

  KASTRA — podręczna skrzynia do mieszaniazapraw wykonana z desek sosnowych ostruganychod strony wewnętrznej i okuta bednarką; pojemnośćskizym — około 80 litrów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kaszyca

  Kaszyca — skrzynia lub klatka z okrąglakówlu b z betonow ych elem entów prefabrykow anych,stosow ana w tym czasow ych lub stałych budow lachw odnych; kaszyce w ypełnia się ziem ią lub kamieniam i, budując z nich np. przyczółki, filarym ostów lub fundam enty jazów , a także tym czasowe -♦ grodze budow lane;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karczowanie drzew i zarośli

  K A RCZO W A N IE DRZEW I Z A R O Ś L I — usuwaniedrzew i krzaków wraz z korzeniam i lubpniaków po ściętych drzewach wf celu oczyszczeniaterenu pod budowę lub gruntu zmeliorowanegoprzed zagospodarowaniem; karczowaniejest bardzo pracochłonne, zaleca się więc stosowanieodpowiednich ->karczow ników...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /374

  praca w formacie txt

Do góry