Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Łącze telekomunikacyjne główne

  Łącze telekomunikacyjne główne - pojęcie identyfikowane z każdym łączem telekomunikacyjnym zakończonym u użytkownika urządzeniem końcowym, czyli terminalem. Łącze główne może być zakończone terminalem indywidualnym lub zespołem terminali w zakończeniu grupowym.

  W telekomunikacyjnej centrali...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magistrala szkieletowa

  Magistrala szkieletowa - w teleinformatyce siei fizyczna lub fragment cyfrowej sieci komputerowej zarzą- dzające dużym ruchem danych. Magistrala łączy segment; sieci komputerowej wewnątrz budynków (backbone), takżestanowi podstawowe medium transportowe w sieciach miejskich MAN - gdzie coraz częściej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lokalizacja abonentów sieci

  Lokalizacja abonentów sieci - identyfikacja i lokalizacja abonentów oraz taryfikacja prowadzonych przez nich rozmów, prowadzona przez rozbudowane procedury sygnalizacji i utrzymania, sterowane z centrum radiokomunikacji ruchowej MSC. W centrum tym są przechowywane aktualne rejestry: abonentów macierzystych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łącze mikrofalowe

  Łącze mikrofalowe - zakresy częstotliwości, na których działają naziemne łącza mikrofalowe (radioli- nie) na potrzeby telekomunikacji. Kierunkowe łącza mikrofalowe działają na długości fali radiowej w zakresie centymetrowym, tj. od 1 m do 1 mm, co odpowiada częstotliwościom o 0,3-30 GHz, niekiedy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LRC (Longitudinal Redundancy Checking)

  LRC (Longitudinal Redundancy Checking) - wzdłużna kontrola transmitowanych bądź rejestrowanych danych znakowych, polegająca na obliczeniu parzystości dla kolejnych bitów: pierwszych, drugich, trzecich itd. - we wszystkich następujących po sobie znakach przesyłanego bloku. Stanowi podstawową formułę...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LLC (Logical Link Control)

  LLC (Logical Link Control) - jedna z dwóch podwarstw (drugą jest podwarstwa adresowa MAC) warstwy łącza danych (warstwa 2) modelu ISO/OSI, określająca sposób komunikacji między warstwami zwłaszcza w odniesieniu do stacji sieci LAN. LLC określa trzy rodzaje (tryby) połączeń komunikacyjnych:

  LLC-1...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LS-120 (Laser Serro-120)

  LS-120 (Laser Serro-120) - rodzaj napędu specjalnych dyskietek 3,5" z powłoką magnetyczną o pojemności do 120 MB informacji. Powiększenie pojemności (w stosunku do dyskietek FDD 1,44 MB) uzyskano przez zwiększenie gęstości zapisu (2490 ścieżek/cal) i podniesienie szybkości dysku (do 720 obr./min)...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LM (Label Multiplexing)

  LM (Label Multiplexing) - multipleksacja etykietowana. umożliwiająca dynamiczne muitipleksowanie wielu ścieżek i kanałów wirtualnych w sieciach ATM w jeden lub kilka strumieni cyfrowych.

  Pomimo prostoty funkcji stanowi integralny element węzłów całej sieci ATM, zapewniając na bieżąco interpretację...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LTO (Linear Tape Open)

  LTO (Linear Tape Open) - nowa technologia (2000 r.) liniowego zapisu danych na taśmach magnetycznych, bez jakiejkolwiek kompatybilności wstecz z dotychczas stosowanymi formatami zapisu danych na taśmach.

  W zamian za to oferuje dużą pojemność magazynowanych danych (100-800 GB bez kompresji danych), przy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LMDS (Local Multipoint Distribution System)

  LMDS (Local Multipoint Distribution System) - bezprzewodowa technologia szerokopasmowej, asyme- trycznej łączności radiowej o charakterystyce zbliżonej do systemów kablowych CATV, umożliwiającej użytkownikom dostęp do przekazów głosowych i obrazowych z łączną prze- pływnością do 1 Gb/s. Szeroki...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /1 196

  praca w formacie txt

Do góry