Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Łączenie światłowodów

  Łączenie światłowodów - obejmuje dwa typy połączeń włókien światłowodowych: rozłączne za pomocą różnorodnych złączek światłowodowych oraz trwałe przez klejenie i spawanie.

  Połączenia rozłączne przeznaczone do przedłużania kabli światłowodowych lub ich krosowania z siecią...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łącze PCM 30/32

  Łącze PCM 30/32 - zestaw 30 kanałów rozmownych (każdy o przepływności 64 kb/s), uzupełnionych o 2 kanały dodatkowe (2x64 kb/s) - niezbędne do prowadzenia transmisji: jeden dla sygnalizacji (zestawianie połączeń), a drugi do przesyłania wzoru synchronizacji ramki.

  Łączna przepływność jednego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mainframe

  Mainframe - wielodostępny, centralny system komputerowy, przeznaczony do zarządzania dużą liczbą danych oraz przetwarzania specjalizowanych zadań. Są to komputery o olbrzymiej mocy obliczeniowej (nie mniej niż 500 MIPS, obecnie coraz częściej powyżej 1000 MIPS), zwykle instalowane w większych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łączność autostradowa

  Łączność autostradowa - specyficzny rodzaj łączności wzdłuż autostrad, umożliwiający zwiększenie bezpieczeństwa na szlaku i ułatwiający prawidłową ich eksploatację. System takiej łączności obejmuje wiele podsystemów:

  dwukierunkowej głosowej łączności wewnętrznej (alarmowej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łącze podczerwieni

  Łącze podczerwieni - wiązka kanałów transmisyjnych z zakresu podczerwieni z kierunkową emisją w otwartej przestrzeni lub izotropowo w pomieszczeniach zamkniętych (budynkach). Stanowi alternatywę dla mikrofalowych łączy radiowych - z wykorzystaniem promieniowania elektromagnetycznego o długościach...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  M-Law

  M-Law - standard kodowania głosu PCM, także kompresji i ekspansji wg charakterystyki korekcyjnej typu li, używany w Japonii i Ameryce Północnej.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łącze radiowe

  Łącze radiowe - szeroki zakres częstotliwości radiowych używanych w teleinformatyce i do realizacji bezprzewodowych sieci radiowych RLAN (Radio LAN), z przepływnościami zwykle nie przekraczającymi 2 Mb/s dla pojedynczego abonenta (typowo 64 kb/s). Przekazy uzyskiwane za pomocą medium radiowego w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAC (Media Access Controt)

  MAC (Media Access Controt) - jedna z dwóch części warstwy łącza danych modelu ISO/OSI; również część adre- sowa nagłówka pakietu w protokołach komunikacyjnych za- wierająca adres nadawcy i odbiorcy.

  Warstwa łącza danych została podzielona na dwie podwarstwy: górną LLC i dolnć MAC. W podwarstwie MAC...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łącze satelitarne

  Łącze satelitarne - typowe wielokanałowe i dwukierunkowe pasmo stacjonarnego przekaźnika satelitarnego (transpondera), rozdzielone częstotliwościowo na dwa kierunki: pasmo do góry (uplink) - przesyłane z Ziemi do przekaźnika satelitarnego oraz pasmo w dół (downlink) - kierowane z satelity do stacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magistrala S

  Magistrala S - interfejs pasywnej magistrali abonenc- kiej sieci cyfrowej ISDN w dostępie podstawowym BR/ ISDN. Dokładnie znormalizowana pod względem elektrycznym i funkcjonalnym, czteroprzewodowa magistrala abonencka łączy lokalne terminale użytkownika sieci ISDN i umożliwia tworzenie podsieci z subadresami...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /864

  praca w formacie txt

Do góry