Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Metody analityczne używane w badaniu ogólnym moczu

  Testy paskowe (dipsticks) z wieloma polami reakcyjnymi (multi-test strips) reprezentują najpopularniejszą obecnie metodę stosowaną w badaniu ogólnym moczu, zarówno przez laboratoria, jak i przy łóżku chorego (point-of-care testing - POCT). Mają one wiele zalet w stosunku do stosowanych niegdyś manualnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /2 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czułość i swoistość PCR

  Teoretycznie można powielić fragment DNA, występujący w badanym materiale w pojedynczej kopii. Biorąc jednak pod uwagę straty DNA podczas izolacji oraz różne czynniki zmniejszające wydajność PCR, uzyskanie wykrywalnej amplifikacji jest możliwe, jeżeli w badanym materiale znajduje się co najmniej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /2 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobieranie i przesyłanie materiału do badań

  Małe ilości płynu występujące w jamie opłucnej (niewydolność krążenia, zapalenie płuc i opłucnej, hipoproteinemia i hipoalbuminemia) można uzyskać przez nakłucie igłą. Płyn otrzewnowy w takich ilościach jest nie do wykrycia, dlatego dokonywać można nakłucia próbnego otrzewnej nawet wówczas...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /2 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda ARMS

  Metoda wykrywania mutacji w układzie opornym na amplifikację (amplification ręfrac-tory mutation system - ARMS) wykorzystuje fakt, że polimeraza DNA nie może dobudować nowego nukleotydu do cząsteczki prajmera, jeżeli ostatni nukleotyd prajmera nie jest związany z matrycą DNA. W testach ARMS ostatni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określenie wyglądu PMR

  Prawidłowy PMR jest bezbarwny, całkowicie przejrzysty. Żółtawe zabarwienie płynu tzw. ksantochromia jest najczęściej spowodowana krwotokiem do przestrzeni płynowych (krwotok podpajeczynówkowy). Zaburzenie to powstaje najczęściej w wyniku rozpadu krwinek i przemiany pierścienia hemowego do bilirubiny. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /1 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych

  Metoda polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych (restriction fragment length polimorphism - RFLP) polega na trawieniu fragmentu powielonego w czasie PCR przez enzymy restrykcyjne, które przecinają dwuniciowy łańcuch DNA w swoiście rozpoznawanych! miejscach, określonych sekwencją kilku sąsiadujących...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /2 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór materiału do izolacji kwasów nukleinowych

  Badania genetyczne służą wykrywaniu wrodzonych zmian w materiale genetycznym. Ponieważ wszystkie komórki organizmu posiadają tę samą informację genetyczną (wyjątkiem są rzadkie przypadki mozaicyzmu), źródłem kwasów nukleinowych do badań mogą być komórki prawie wszystkich tkanek. Najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /4 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie morfologiczne PMR

  Do określenia liczby elementów morfotycznych w PMR służy komora Fuchsa- Rosen-thala, której konstrukcja jest zbliżona do budowy komór do badań hematologicznych. Objętość tej komory jest większa ze względu na bardzo małą zawartość komórek w prawidłowym PMR. Jeżeli płyn zawiera dużą ilość komórek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /2 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hybrydyzacja Southerna (Southern biot)

  Metoda, opracowana przez szkockiego naukowca M.E. Southerna, polega na wykrywaniu swoistego fragmentu DNA przez sondę DNA znakowaną izotopem promieniotwórczym lub barwnikiem fluorescencyjnym. Badaną próbkę DNA poddaje się trawieniu enzymem restrykcyjnym, a uzyskane fragmenty, różniące się pod względem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /3 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody radioimmunologiczne

  Oznaczenia radioimmunologiczne (radioimmunoassay - RIA) zostały wprowadzone do badań klinicznych w 1960 r. przez Bersona i Yolowa, którzy jako pierwsi użyli tej metody do oznaczenia stężenia insuliny w osoczu. Od tej pory metoda RIA znajduje zastosowanie głównie w endokrynologii do oznaczania niemal...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /4 536

  praca w formacie txt

Do góry