Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mirroring

  Mirroring - tradycyjna technika ochrony danych kom- puterowych przez zapis lustrzany w pamięciach dyskowych. System mirroring polega na realizowanym w czasie rzeczy- wistym dublowaniu zapisu danych na drugim urządzeniu (nośniku, którym najczęściej jest pamięć dyskowa tego samego typu), w wyniku czego obydwa...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System)

  MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System) - system szerokopasmowej transmisji radiowej do wielopunktowej i wielokanałowej dystrybucji danych w  kierunku terminali stacjonarnych, stosowany przez dostawców internetowych ISP i ASP. Bezprzewodowe systemy MMDS działają zazwyczaj na częstotliwościach...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MMM (Mobile Media Mode)

  MMM (Mobile Media Mode) - logo usługi internetowej (Ericsson, Nokia, Motorola) oznaczającej uproszczony tryb bezprzewodowego dostępu do multimedialnych stron WTA (wersja serwerów z uproszczonym językiem komunikacji WTML zamiast HTML jak w stronach WWW).

  Sygnowanie terminali oznaczeniem WWW:MMM pozwala...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MMX (Matrix Manipulation Extension)

  MMX (Matrix Manipulation Extension) - multimedialna architektura mikroprocesorów ogólnego przeznaczenia, wprowadzona (1997 r.) przez firmę Intel, począwszy od procesora Pentium MMX.

  W MMX wprowadzono dwukrotnie większą pamięć buforową cache oraz kilkadziesiąt nowych rozkazów (57 instrukcji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Middleware

  Middleware - klasa oprogramowania zapewniająca komunikację między różnymi systemami bądź między stacjami roboczymi i serwerami bazodanowymi za pośrednictwem różnych protokołów komunikacyjnych. Zwykle komunikacja middleware stanowi warstwę pośredniczącą oprogramowania do aplikacji w środowisku...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metakatalogi

  Metakatalogi - produkty systemu usług katalogowych łączące technologię LDAP i strukturę informacyjną usług katalogowych X.500 z zestawem funkcji konsolidujących dane. Istotną funkcją metakatalogów jest zdolność łączenia właściwych danych, pochodzących z wielu katalogów o różnych sposobach...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metakomputer

  Metakomputer - wirtualne środowisko obliczeniowe, obejmujące zasoby obliczeniowe (serwery, komputery i systemy komputerowe) o dużej mocy, a także systemy zarządzania danymi, wizualizacji i oprogramowania w taki sposób, by użytkownik miał dostęp do tych zasobów i odpowiednich aplikacji w trybie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MHS (Message Handling Serrice)

  MHS (Message Handling Serrice) - jedna z metod (Novell) obsługi komunikatów X.400, zapewniająca przepływ informacji między aplikacjami pracującymi w sieciach LAN.

  System MHS zbiera, porządkuje i kieruje ruch pakietów i komunikatów do innych systemów, stosując technikę „zapamiętaj i prześlij" (storę and...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIB (Management Information Base)

  MIB (Management Information Base) - niewielka baza danych implementowana w węźle sieci LAN, wykorzystywana do przechowywania informacji o zarządzanym węźle i elementach sieci przyłączonych do węzła. Za aktualizację i modyfikację danych w MIB odpowiada program agent - znajdujący się w węźle sieci i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Micropayment

  Micropayment - jedna z najwcześniejszych metod regulacji płatności w Internecie, polegająca na kolejnym zliczaniu odwiedzanych przez użytkownika stron internetowych i przeliczaniu tej wielkości na kwoty pieniężne. Opłata rośnie w miarę otwierania kolejnych stron internetowych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt

Do góry