Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mostowanie translacyjne

  Mostowanie translacyjne - sposób mostowania między dwiema różnymi sieciami (Ethernet i Token Ring), w którym ze względu na odwrotną interpretację wagi bitów adresowych (48 bitów adresu) wymagana jest każdorazowo translacja adresów MAC w przekazach między nimi.

  Mosty translacyjne odwracają kolejność...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MPEG-System

  MPEG-System - zalecenie normalizujące sposób łączenia ciągów informacyjnych (wideo i audio) w zbiorczy strumień informacji wyjściowej, przyjmującej dwie możliwe postaci:

  SPS (System Program Stream) dla kontenerów o zmiennej długości - stosowanych w kanałach wysokiej jakości oraz

  STS (System...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mostowanie źródłowe SRB (Source-Route Bridging)

  Mostowanie źródłowe SRB (Source-Route Bridging) - opracowany przez IBM standard mostowania wg trasy źródłowej, używany przede wszystkim w sieciach Token Ring, zapewniający również mostowanie m.in. sieciami LAN. W mostowaniu SRB schemat trasy między stacją nadawczą a odbiorczą jest umieszczany we...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MPEG-Video

  MPEG-Video - zalecenie definiujące format ciągów bitowych przenoszących sygnały wizyjne, z określeniem podziału danych i sposobu skalowania (czasowy,  przestrzenny lub SNR).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MPEG (Motion Picture Experts Group)

  MPEG (Motion Picture Experts Group) - szereg zaleceń i standardów kompresji obrazów wideo (standard MPEG-1) i przekazów telewizyjnych kodowanych w standardzie MPEG-2. Standardy kompresji MPEG opierają się na założeniu, że obrazy telewizyjne stanowią trójwymiarowy zbiór elementów: dwa wymiary są zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOSPF (Multicast Open Shortest Path Protocol)

  MOSPF (Multicast Open Shortest Path Protocol) - jeden z bardziej zaawansowanych protokołów rutowania klasy IP multicast, pozwalający kierować ruchem wewnątrz zdefiniowanej grupy urządzeń multicastowych (rozgłaszanie grupowe). Protokół MOSPF korzysta z protokołu unicast do uzyskania informacji o dostępnych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MPLS (Multiprotocol Label Switching)

  MPLS (Multiprotocol Label Switching) – wieloprotokołowy sposób rutowania pakietów przez sieć IP oparty na technice etykietowania (Label Switching) - pochodzącej z technologii ATM. Protokół MPLS o cechach standardu opiera się na technice przełączania IP oraz przełączania etykiet, które zaimplementowano w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /1 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MPEG-1

  MPEG-1 - zalecenie opisujące binarny strumień skomprymowanego sygnału obrazu i dźwięku o optymalnej szybkości 1,5 Mb/s - często spotykanej na nośnikach optycznych, dyskach wielokrotnego zapisu i dyskach magnetooptycznych MO. Taki rodzaj kompresji umożliwia przechowywanie obrazów wideo na taśmach o...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Most (bridge)

  Most (bridge) - w teleinformatyce urządzenie komunikacyjne funkcjonujące w warstwie łącza i pełniące funkcję łącznika między sieciami lub segmentami sieci LAN - używającymi tych samych lub różnych protokołów komunikacji w warstwie łącza. Za pośrednictwem mostu można łączyć urządzenia na...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MPOA (Multi-Protocol Over ATM)

  MPOA (Multi-Protocol Over ATM) - protokół trasowania pakietów w technologii IP Switching przez sieć ATM, obsługujący pliki generowane przez dowolny protokół komunikacyjny operujący w trzeciej warstwie modelu ISO/OSI (IP, IPX, in.). Przy małym trafiku w sieci MPOA trasuje (warstwa 3) za pomocą kilku...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /04.03.2013 Znaków /582

  praca w formacie txt

Do góry