Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ochrona przeciwprzepięciowa

  Ochrona przeciwprzepięciowa - umieszczanie w obwodach zasilania 220/230V (AC) elementów zapewniających ochronę zainstalowanych urządzeń przed zakłóceniami powstającymi w wyniku wyładowań atmosferycznych czy też na skutek procesów łączeniowych w sieci zasilającej.

  Ograniczniki przepięć można...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochronnik przepięciowy

  Ochronnik przepięciowy - zespół elektroniczny zabezpieczający czynną linię transmisyjną przed przepięciami i uszkodzeniami powodowanymi rozchodzeniem się fali napięć/prądów piorunowych.

  Ze względu na stopień odporności na prądy udarowe, wiele istniejących stref zagrożenia, a także różne...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NTSC (National Television System Committee)

  NTSC (National Television System Committee) - standard telewizji kolorowej stosowany (od 1941 r.) głównie w Ameryce Północnej (także w Meksyku i Japonii), używający do prezentacji telewizyjnego obrazu 525 linii poziomych (z przeplotem półobrazów co 30 Hz), zmienianego z częstotliwością 60 Hz. Stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCR (Optical Character Recognition)

  OCR (Optical Character Recognition) - system optycznego rozpoznawania znaków drukowanych lub pisanych odręcznie. Do rozpoznawania znaków wymagany jest skaner optyczny (ręczny, automatyczny, stacjonarny) łączony z komputerem klasy PC i specjalne oprogramowanie instalowane w urządzeniu skanującym pismo lub w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NUMA (Non Uniform Memory Access)

  NUMA (Non Uniform Memory Access) - architektura serwerów wieloprocesorowych łącząca zalety wieloprocesorowej architektury serwerów symetrycznego przetwarzania wieloprocesorowego SMP z techniką gron (inaczej klastrów komputerowych) o regulowanej mocy obliczeniowej.

  W architekturze NUMA gronem nie jest...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODN (Optical Distribution Network)

  ODN (Optical Distribution Network) - światłowodowa sieć dystrybucyjna dla danych transmitowanych pomiędzy węzłem OLT, znajdującym się na styku z resztą sieci telekomunikacyjnej, a zakończeniem ONU, zlokalizowanym po stronie abonenta - dokonującym właściwej konwersji sygnałów optycznych na...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OAN (Optical Access Networking)

  OAN (Optical Access Networking) - optyczna sieć dostępowa wykorzystująca przede wszystkim technologię z elementami pasywnymi PON sieci szkieletowych. OAN obejmuje trzy elementy optycznej infrastruktury sieciowej:

  przełączniki optyczne OAS (Optical Access Switch) - zlokalizowane u dostawcy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpytywanie (polling)

  Odpytywanie (polling) - jedna z procedur dostępu do medium transportowego, nadal stosowana w dużych komputerach i sieciach minikomputerowych z jednym komputerem centralnym. Wymaga wyznaczenia jednego „inteli- gentnego" urządzenia w sieci (komputer centralny), które sekwencyjnie i cyklicznie komunikuje się z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obiekt

  Obiekt - wieloznacznie definiowane określenie często używane w procesie programowania jako:

  wydzielona jednostka kojarzona z ikoną programu (aplikacje, tekst, arkusze kalkulacyjne), folderu (zbiory obiektowe, pliki), plików danych (informacje, tekst, listy, dźwięk, wideo, in.), urządzeń...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowa Ekonomia (nowa gospodarka)

  Nowa Ekonomia (nowa gospodarka) - rzeczywistość gospodarcza oparta na internetowej strategii prowadzenia biznesu za pomocą elektronicznego handlu, giełdy oraz internetowych sklepów i zakupów.

  W odróżnieniu od dotychczas prowadzonej gospodarki w tradycyjnej formie Starej Ekonomii (zamówienie, magazyn...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /809

  praca w formacie txt

Do góry