Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  OS/2 (Operating System/2)

  OS/2 (Operating System/2) - wielozadaniowy 32-bitowy system operacyjny dostarczany przez IBM (przy współpracy z Microsoftem), zastępujący wcześniejsze rozwiązania systemu DOS. Stanowi obecnie podstawę sieciowej platformy klient/serwer nie tylko dla aplikacji działających w OS/2, ale również dla DOS i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  on-line (przyłączony)

  on-line (przyłączony) - termin oznaczający możliwość podjęcia bezpośredniej i natychmiastowej współpracy między komputerami lub innymi urządzeniami komunikacyjnymi, znajdującymi się w stanie gotowości do pracy. Dotyczy zarówno przyłączonych urządzeń zewnętrznych (peryferyjnych) systemu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okablowanie poziome

  Okablowanie poziome - zbiór kabli rozprowadzających, łączących indywidualne przyłącza stacji roboczej na piętrze budynku z kondygnacyjnym punktem dystrybucyjnym. Istotnym wymaganiem okablowania poziomego jest ustalenie łącznej długości kabla tak, aby nie przekraczał 90 m oraz by maks. długości kabli...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONT (Optical Network Termination)

  ONT (Optical Network Termination) - ogólna nazwa optycznego zakończenia sieci szerokopasmowej klas: FUL, DSLAM, ADSL, VDSL lub HFC, znajdującego się po stronie i w gestii operatora sieci. Jedną z jego odmian jest węzeł OLT zapewniający przezroczystą transmisję.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okna światłowodowe

  Okna światłowodowe - strukturalna cecha rdzenia włókna światłowodowego polegająca na niejednorodnym tłumieniu jednostkowym (straty absorpcyjne) włókna w funkcji częstotliwości. Tłumienność jednostkowa światłowodu w funkcji częstotliwości (wyrażana w dB/km) określa wielkość strat absorpcyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONU (Optical Network Unit)

  ONU (Optical Network Unit) - wyniesiony węzeł optyczny używany w dostępowych (abonenckich) systemach światłowodowych FUL, znajdujący się od strony abonenta sieci. Stanowi de facto zakończenie telekomunikacyjnej sieci optycznej ODN w kierunku abonenta i dokonuje właściwej konwersji szerokopasmowego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLAP (On-line Transaction Processing)

  OLAP (On-line Transaction Processing) - grupa systemów bezpośredniego przetwarzania analitycznego, stanowiąca podstawowe narzędzie do podejmowania decyzji DSS, przetwarzania danych i tworzenia raportów. Cechą charakterystyczną serwerów OLAP jest: wielowymiarowy format danych, interaktywny dostęp z poziomu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odsyłacz hipertekstowy

  Odsyłacz hipertekstowy - jednoznacznie wyróżnione miejsce (kolorem, kursywą, ikoną lub podkreśleniem) w tekście komputerowym prezentowanym na ekranie, adresujące hipertekstowo łącze do kolejnego dokumentu znajdującego się na tym samym serwerze lub w zupełnie innym miejscu sieci Internetu. Nowy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona danych

  Ochrona danych - zapewnienie bezpieczeństwa sieci za pomocą środków technicznych i programowych systemów ochrony. Do zasadniczych środków ochronnych zmniejszających ryzyko nieuprawnionego dostępu należą następujące kategorie równolegle prowadzonych działań:

  ograniczanie dostępu do zasobów...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  off-line (odłączony)

  off-line (odłączony) - sytuacja, w której dowolne zewnętrzne urządzenie techniczne dołączone do sieci teleinformatycznej lub systemu komputerowego znajduje się stanie nieaktywnym (brak gotowości działania) i nie może podjąć natychmiastowej współpracy. Oznacza najczęściej tryb pracy urządzenia bez...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt

Do góry