Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  KRWIŚCIĄG

  KRWIŚCIĄG (Sanguisorba sp.) — roślina z rodzinyróżowatych (Rosaceae). K r w i ś c i ą gl e k a r s k i (Sanguisorba oficinalis) występujena wilgotnych łąkach; ma właściwości lecznicze;jest rośliną wieloletnią. Mała domieszka do paszyjest korzystna, jednak w wypadku nadmiernegowystępowania na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kozioł

  Kozioł— 1) dorosły samiec dziko żyjącychgatunków zwierząt z rodzaju C apra. podrodzinypustorożców. Kozły ras kulturalnych osiągajądojrzałość płciową około 7—8 m iesiąca życia.2) pomocnicza część rusztow ania m urarskiego(zwana też k o b y ł k ą ) . N orm alna wysokośćkozła niskiego — 1,20...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZAR

  KOSZAR — zagroda dla owiec pasionych napastwiskach górskich; ogrodzenie tworzące koszarskłada się z oddzielnych płotków, co umożliwiaprzenoszenie koszaru i ^ kolejne nawożenieposzczególnych części pastwiska. Koszar przestawiasię zwykle 2 razy na dobę; dla każdej owcyprzeznacza się — w zależności od...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kółko podporowe

  Kółko podporowe — część pługa przymocowanado tylnej części ramy. Jest ono ustawioneukośnie do dna bruzdy i m a kształt stożkowy.Zadaniem kółka jest zmniejszenie oporówpodczas orki, w położeniu zaś transportowym —podtrzymywanie tylnej części ramy pługa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszenie

  Koszenie , żęcie — ścinanie roślin ręcznelub maszynowe; u nas stosowane są dwa sposobyręczocgo koszenia: na pokos i na „ścianę".K o s z e n i e n a p o k o s polega na tym, żekosiarz ma łan zboża z prawej strony, a ściętezboże układa w pokosy na lewą stronę. Przy tymsposobie koszenia nie potrzeba...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRAJALNICA

  KRAJALNICA — maszyna do krajania surowców,materiałów pomocniczych i produktów ,często stosowana w zakładach przemyshi rolnego;kapustę kraje się na skrawki, ziemniaki na krążki(talarki), paski lub wiórki, buraki cukrow e napaski itd.; pokrajane surowce nazywane są krajanką.Otrzymane podczas krajania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kości

  Kości — poszczególne części szkieletu, czyli -*kośćca; każda kość zbudow ana jest z tkankikostnej, która jest najtwardszą tkanką organizmudzięki obecności soli mineralnych, głównie wapniowych; inny natom iast składnik — osseina —zapewnia sprężystość kości.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORELACJA

  KORELACJA — wpółzależność; określenie używaneprzy statystycznym opracowywaniu wynikówdoświadczeń. W wypadku gdy rozpatrujem ywpływ danego czynnika na dwie różne cechyjednocześnie, np. wpływ nawożenia na wielkośćliści buraka i na plon korzeni, możemy zauważyć,że istnieje zależność między obu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRATKA

  KRATKA — w przemyśle jajczarskim wkładkatekturowa, stanowiąca opakow anie wewnętrznejaj w skrzyni jajczarskiej, wykonana z odpowiednionadciętych pasków i złożona w lorinic kratki,w której jaja układa się pionow o, tępym końcemdo góry. K ażda warstwa kratek w skrzyni j ajczarskiejprzedzielona jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOTELNIA

  KOTELNIA — okres wy kotów owiec przypadającyu poszczególnych ras w pewnych stałych terminach;w prawidłowo prowadzonych stadachkotelnia trwa około 6 tygodni. W Polsce kotelniaw stadach owiec merynosowych odbywa sięw* listopadzie i grudniu, a w stadach ow iec długowełnistych— w styczniu i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /327

  praca w formacie txt

Do góry