Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  KUCZKI

  KUCZKI — garście ściętej trawy lub roślin motylkowychrozstawione do suszenia w ten sposób,że u dołu stoją szeroko, a u góry są tylko skręconespiralnie lub przewiązane wiązadłem z kilkuźdźbeł.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUDEŁKA Szczęsny

  KUDEŁKA Szczęsny (1844— 1917) — przyrodniki rolnik, nauczyciel szkół rolniczych w 2abikowiei Dubianach; prowadził plantację nasiennąburaka cukrowego na Podolu; autor podręczników„Choroby roślin gospodarskich, ichprzyczyny i środki zaradcze” (1881) oraz „Burakcukrowy i jego uprawa”...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUKLIK

  KUKLIK (Geum sp.) — roślina z rodziny różowatych(Rosaceae). Na wilgotnych i mokrych łąkachczęsto występuje k u k l i k z w i s ł y (GeumrivaJe); jest to chwast wieloletni, rozłogowy ; gdywystępuje liczniej, dość trudno go zwalczyć; kwiatykuklika zwisłego są wewnątrz żółte, zewnątrzczerwono...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA WODNA

  KULTURA WODNA, hydro p o n ik a — uprawaroślin na pożywkach wodnych; istnieją dwazasadnicze warianty tego systemu: kultury żwirowei hydroponiki z zastosowaniem wilgotnejściółki. Kultury żwirowe polegające na uprawieroślin w basenach wypełnionych żwirem polewanympożywką stosowane były m. in. w U.S.A.i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULWIEĆ Kazimierz

  KULWIEĆ Kazimierz (1871— 1939) — entomolog;wzorując się na placówce prowadzonejprzez Z. Mokrzeckiego w Symferopolu, zorganizowałw roku 1904 pierwszą na ziemiach polskichPracownię Naukowy do badań nad chorobamii szkodnikami roślin w Warszawie przy TowarzystwieOgrodniczym Warszawskim.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUMULACJA

  KUMULACJA — gromadzenie się substancjiaktywnej w organizmach ludzi lub zwierząt w wynikusumowania się poszczególnych dawek; zjawiskoto jest niekiedy wykorzystywane do obniżenianorm zużycia substancji toksycznej; małymibowiem dawkami często stosowanymi możnaosiągnąć znacznie lepsze wyniki niż jedną...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLIK DZIKI

  KRÓLIK DZIKI (Oryctolagus eunieulus) — gryzońz rodziny zającowatych (Leporidae); ubarwienieszare, podbrzusze czysto białe; długośćciała z głową do 45 cm, długość ogona do 6 cm,długość stopy tylnej do 9,5 cm; latem wyrządzadotkliwe szkody w koniczynie, lucernie orazw warzywach; zimą ogryza młode...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZEW

  KRZEW — roślina wieloletnia, drewniejąca,która w odróżnieniu od drzewa rozgałęzia sictuż nad ziemią na kilka lub więcej pędów, nie wytwarzającpnia; wyrasta do kilku, wyjątkowodo kilkunastu m etrów wysokości. Granicamiędzy krzewami a drzew ami nie jest wyraźna.Wiele drzew, jeśli rosną w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRTAŃ

  KRTAŃ górny odcinek dróg oddechowychleżący pomiędzy gardłem a tchawicą; jest to narządgłosotwórczy; zrąb krtani stanowią połączoneruchomo chrząstki; wnętrze jej wysłane jest-♦błoną śluzową, która tworzy fałdy głosowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYWA DEPRESji

  KRZYWA DEPRESji — powierzchnia zwierciadławody, prostopadła do osi cieku odwadniającego;zwierciadło wody gruntowej w tereniezajmuje zasadniczo położenie poziome,gdy woda gruntowa odpływa do rowów odwadniających,powierzchnia jej zwierciadła makształt krzywej (krzywa depresji), najniższypunkt jej znajduje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt

Do góry