Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  LASECZKA SIENNA

  LASECZKA SIENNA (Bacillus subtilis) — bakteriaw kształcie laseczki, rozkładająca białko;przy rozkładzie białka uwalnia się amoniak;bakteria ta często powoduje silne zagrzewanie sięwilgotnego siana, na którym rozwija się dająckolonie widoczne gołym okiem w postaci białejpajęczynki.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwarantanna

  Kwarantanna— przymusowe okiese; eodosobnienie ludzi, zw ieftąt, roślin lub iowirowpochodzących z miejsc dotkniętych cnori**zakaźną, w celu zapobiezema szerzeniu stę epidemiilub epizootii; miejsce i czas przezn.*czonedo tego odosobnienia są wyznaczane w z -ności od rodzaju choroby. Osobom pgttonnj gwstęp...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUNTZE Roman

  KUNTZE Roman (1902— 1944) — profesor zoologiiSzkoły Głównej G ospodarstw a WiejskiegoWarszawie; au to r wybitnych prac biologicznych,faunistycznych i zoogeograficznych nadowadami i gryzoniami, między innymi krytycznegoprzeglądu szkodników roślin z rzędu chrząszczyi z rzędu gryzoni, zarejestrowanych w Polsce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWARANTANNA WETERYNARYJNA

  KWARANTANNA WETERYNARYJNA —przymusowa izolacja zwierząt w celu zapobieżeniaszerzeniu się zaraźliwych chorób zwierzęcych;polega na odosobnieniu zwierząt na czasodpowiadający okresowi wylęgania się chorobyudzielającej się danemu gatunkowi i bacznejich obserwacji. Kwarantannę zarządza się dlazwierząt...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUPAŻOWANIE

  KUPAŻOWANIE — zabieg stosow any w przemyśleprzetwórczym, umożliwiający otrzymanienapoju (wina, soku, m iodu pitnego) o wyższejwartości; polega na zm ieszaniu produktówróżniących się niektórym i właściwościami; np.soki, wina lub miody pitne n ad m ien ić kwaśnemiesza się z mało kw aśnym i; bogate w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KURNIK

  KURNIK — pomieszczenie dla kur niosek zapew-niaja.ee temperatur* nic niższą niż 0° (średnio8—12*) regulowaną przez: obsadę k u r (na 1 m3 —3—4 sztuk ras ogólno użytkowych), dobór odpowiedniegomateriału budowlanego (drewno, płytypilśniowe, płyty glinowo-wiklinowe, trzcinowe,słomiane, wiórowo-ccmentowe)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUROPATWA

  KUROPATWA (Perdix pcrdix) — ptak polnyz rodziny bażantowatych (Phasianidae) , osiągającyciężar około 400 g; pospolity w Polsce; madoskonale brunatnoszare ubarwienie ochronne,bardzo skomplikowane pod względem rysunku;kogut jest zwykle jaśniejszy od kury. Zamieszkujeotwarte powierzchnie dobrze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUSKUTA

  KUSKUTA — maszyna do oczyszczania drobnychnasion roślin motylkowych, zwłaszcza koniczynyz nasion kanianki {Cuscuta — stąd nazwamaszyny) lub babki. Zbudowana jest podobniejak wialnia do czyszczenia zboża, różni się jednakod niej wymiarami, zwłaszcza długością. Najważniejszączęścią tej maszyny są...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWALIFIKATOR

  KWALIFIKATOR — osoba wyznaczona przezwydział rolnictwa i leśnictwa PWRN łub PPRNdo przeprowadzania kwalifikacji polowej materiałusiewnego. Kwalifikatorami mogą być,oprócz pracowników wydziałów rolnictwa RN,tylko fachowcy i doświadczeni pracownicyinstytucji rolniczych, wyszkoleni na specjalnychkursach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUCIE KONI

  KUCIE KONI — zabieg polegający na wystruganiumartwego rogu kopytowego, dopasowaniui przybiciu podkowy. Celem kucia jest zabezpieczeniekopyt konia przed nadmiernym ścieraniemsię na twardych drogach; ze względu na ciągłe narastanierogu kopytowego niezbędne jest przekuwaniekoni co 4—6 tygodni.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt

Do góry