Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  LEŚNICZY

  LEŚNICZY — pracownik administracji leśnej,podlegający nadleśniczemu, kierujący gospodarkąna terenie powierzonego mu leśnictwa; powinienmieć w' zasadzie średnie wykształcenie zawodowa(technik leśny). W Polsce przy nadleśnictwach,poza leśniczymi prowadzącymi leśnictwa państwowa,istnieją także...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LICINEK TARNINACZEK

  LICINEK TARNINACZEK (Argyresthia ephippitila)— motyl z rodziny namiotnikowatych(Hypo nomem idąc) ; gąsienice długości do 12 mm,żółtozielone o ciemnobrązowej głowie i takiejżetarczce grzbietowej, z trzema parami nóg tułowiowychi pięcioma parami przynóży odwłokowych,osnuwają luźną przędzą pąki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEPORYD

  LEPORYD — hipotetyczny mieszaniec międzygatunkowykrólika domowego z zającem. Dośćrozpowszechniony dawniej pogląd o możliwościuzyskiwania takich mieszańców został ostatecznieodrzucony po wielu wnikliwych badaniach,królik bowiem zbyt różni się pod względembiologicznym od zająca (należą do dwuodrębnych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIEBIG Justus

  LIEBIG Justus (1803—1873) — uczony niemiecki;stworzył podstawy chemii rolnej; dokonałsyntezy licznych związków organicznych; głównejego prace dotyczyły odżywiania się roślin orazżywienia zwierząt. L. napisał również szereg dzieł,m. in. „Grundsatze der Agnculturchemie'’ (Podstawychemii rolnej)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEPTOSPIROZA

  LEPTOSPIROZA — choroba zaraźliwa wywoływanaprzez drobnoustroje zwane krętkami;występuje u wszystkich gatunków zwierząt domowychi u lisów srebrzystych; wrażliwy jest na niątakże człowiek. Głównym źródłem choroby sąchore zwierzęta i zakażone przez nic zbiornikiwodne; zakażenie może nastąpić np...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIGA KOBIET

  LIGA KOBIET — organizacja zrzeszająca kobiety;powstała w 1945 r., jest członkiem ŚwiatowejFederacji Kobiet, ma na celu obronę i rozszerzaniepraw kobiet pracujących miast i wsi, mobilizujekobiety do czynnego udziału w życiu społecznym,politycznym i gospodarczym kraju, pomagaw podnoszeniu kultury życia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWIAT

  KWIAT — 1) narząd u roślin okrytonasiennych(-♦okrytonasienne) służący do rozmnażania płciowego;składa się z okwiatu, tj. działek kielichai płatków korony różnorodnie zabarwionych, orazpręcików (-> pręcik) i słupków (-> słupek). Kwiatymogą być; o b u p ł c i o we, gdy zawierająi słupki i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „LAS POLSKI”

  „LAS POLSKI” — dwutygodnik StowarzyszeniaInżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa;omawia wszystkie działy gospodarkileśnej — hodowlę i ochronę lasu, użytkowanie,mechanizację prac leśnych, transport itd. Czasopismoma charakter instruktażow'o-szkoleniowy,jest przeznaczone dla organizatorów'...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAKTACJA

  LAKTACJA — stan fizjologiczny, kiedy samicawydziela mleko; trwa on od porodu do -♦zasuszenia;długość okresu laktagi, ilość wytwarzanegomleka i jego skład zależą od gatunku, rasyi właściwości osobniczych danej samicy, a takżeod sposobu jej użytkowania, żywienia, pielęgnowaniai innych czynników...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lawenda prawdziwa

  Lawenda prawdziwa (Lavondula vera) —roślina miododajna z rodziny wargowych {Labiatm);krzewinka upraw iana dla celów leczniczychi praemysłowych. Surowcem są kwiaty zbieranena początku kwitnienia i ususzone w zwykłej tem peraturze.Olejek lawendowy jest cennym surowcemleczniczym i przem ysłowym , zwłaszczadla...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /694

  praca w formacie txt

Do góry