Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ŁAWECZKA

  ŁAWECZKA — w melioracji płaszczyzna pozioma, szerokości od 1 do 6 m , wykonywanamiędzy stopą nasypu a krawędzią wykopu,w celu zabezpieczenia gruntu przed obsunięciemsię lub u podstawy skarp wykopów i nasypóww celu nadania im większej statyczności; ławeczkiwykonuje się również u podstawy skarp...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIŚCIENIE

  LIŚCIENIE — pierwsze liście rośliny zawartew nasieniu: podczas kiełkowania najczęściej wyrastająnad ziemię, zielenieją i stanowią organasymilacji; w zależności od liczby liścieni w nasieniurośliny dzielą się na jedno- i dwuliścienne.U jednoliściennych (trawy) liścień nie wyrastapodczas...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIŚCIASTE

  LIŚCIASTE — rośliny drzewiaste Cd rzewa i krzewy)o liściach blaszkowatych, wyraźnie spłaszczonych,w których można łatwo wyróżnić ogoneki unerwioną blaszkę liściową. U nas wszystkiedrzewa i krzewy liściaste zrzucają liście na zimę,wytwarzając nowe na wiosnę. Do liściastych należątak ważne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIPOIDY

  LIPOIDY — przestarzała nazwa tłuszczowcówzłożonych, jak: fosfatydy, cerebrozydy oraz sterolei sterydy nie będące tłuszczami; bardzo częstostosowana jest niewłaściwie do określenia tłuszczowców(lipidów), do których zaliczamy tłuszczeproste (tłuszcze właściwe, woski) oraz tłuszczezłożone (fosfatydy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LESTER

  LESTER, łelcester — najstarsza z długowełnistychras owiec angielskich, o dużym tułowiui bardzo długiej wełnie z wybitnym połyskiem;waga żywa dorosłej maciorki wynosi około100 kg, długość rocznego odrostu 25 cm, wydajnośćstrzyżna 6 kg, sortyment wełny DE.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIGA OBRONY KRAJU

  LIGA OBRONY KRAJU — organizacja społecznao charakterze obronnym; powstała 13.XI.1962 r. na IV Krajowym Zjeździe Ligi PrzyjaciółŻołnierza; realizuje program Frontu JednościNarodu w zakresie mobilizowania obywateli dospołecznego umacniania obronności k raju ; utrzymujestałą więź społeczeństwa z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LESZCZ

  LESZCZ (Abramis brama) — ryba z rodzinykarpiowatych (Cyprinidae), występująca pospoliciew naszych jeziorach i rzekach, z wyjątkiemw'ód górskich; właściwym siedliskiem tego gatunkusą nizinne jeziora oraz muliste, zarosłe,zaciszne i nagrzewające się w lecie odcinki rzek.’Zeruje w mułistym dnie, żywi się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LINIA

  LINIA — 1) w zootechnice grupa zwierząt szeregunastępujących po sobie pokoleń, wywodzącychsię od wspólnego wybitnego przodka (tzw.założyciela linii), u których występują w mniejszymlub większym stopniu jego charakterystycznecechy (lub cecha). Jeśli tym wspólnym przodkiemjest samiec, to mamy do czynienia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEŚNICTWO

  LEŚNICTWO — 1) dziedzina gospodarki narodowejobejmująca całokształt produkcji leśnej(drewna i użytków ubocznych). 2) jednostka gospodarczaw administracji leśnej, obejmująca powierzchnięod 500 do 3000 ha; część składowanadleśnictwa, zarządzana przez leśniczego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LINIENIE

  LINIENIE, linka — wypadanie starych włosówu zwierząt i wyrastanie nowych; rozróżniamyl i n i e n i e s t a ł e (np. u owiec cienkorunnychwełna wypada przez cały rok, a u konia — włosyz ogona i grzywy) i l i n i e n i e o k r e s o w e(sezonowe), powodujące zmianę całej okrywyw krótkim czasie; w naszym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt

Do góry