Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE

  LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE (LZS) —m ilow a wiejska organizacja sportowo-turystyczna,której celem jest popularyzowanie, rozwijaniei podnoszenie poziomu różnych form wychowaniafizycznego, sportu i turystyki oraz prowadzeniedziałalności społecznej i kulturalnej.Do najlepiej rozbudowanych sekcji w LZSnależą; sekcja...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIŚCIOZWÓJ ZIEMNIAKÓW

  LIŚCIOZWÓJ ZIEMNIAKÓW — choroba wirusow'aziemniaków. O b j a w y : w roku zakażenia(objawy pierwotne) listki, zwłaszcza liścigórnych, zgrubiałe, pozwijane łyżkowato; najmłodszeJistki sczerwieniaie lub zżółkłe; w drugimroku (objawy wtórne) liście na całcj rośliniezwinięte łyżkowato lub lejkowato...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUMEN

  LUMEN — jednostka strumienia świetlnego.Jeżeli w środku wydrążonej kuli o promieniu 1 mumieści się źródło światła o światłości jednej-♦kandeli, to na powierzchnię 1 m 2 tej kuli padastrumień świetlny wielkości 1 lumena.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIZAWOŚĆ

  LIZAWOŚĆ — choroba zwierząt objawiającasię lizaniem, ogryzaniem, a nawet połykaniemróżnych ciał niejadalnych; występuje u bydłai u kóz najczęściej pod koniec zimy, a więc podłuższym okresie karmienia wyłącznie paszaminiepełnowartościowymi. Powodem lizawości jestniedobór składników mineralnych w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUTOWANIE

  LUTOWANIE — łączenie dwóch części metalowychza pomocą spoiwa Gut u) z bardziejtopliwego metalu niż łączone części. Lutowieściśle przywiera do łączonych, dobrze oczyszczonychpłaszczyzn tworząc spoinę. Podstawowymwarunkiem wykonania dobrej spoiny jest dokładneoczyszczenie łączonych płaszczyzn. W...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lizol

  Lizol— łatwo rozpuszczalny w wodzie środekodkażający i bakteriobójczy; stosuje się go:zewnętrznie — jako 1—3%-owy roztw ór — doodkażania rąk, narzędzi i skóry, jak o 0,5%-owyroztwór — do płukania dróg rodnych, jako 1—2%-owy roztwór — do zwalczania wszawicyi świerzbu; wewnętrznie podaje się go koniom...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁASICA

  ŁASICA (Mustela nivalis) — drapieżny ssak z rodzinyłasicowatych (M ustelidae); pospolity w Polsce;długości 17—24 cm ; wierzch ciała i ogonbrązowoczekoladowe, spód biały; często spotykanana polach uprawnych i zabudowaniach; żywisię głównie gryzoniami (nom iki, myszy, szczury),łowiąc ich więcej niż...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIZOZYM

  LIZOZYM -— ciaio o charakterze białkowymmające właściwości enzymu i rozpuszczające bakterie;otrzymuje się je z żywej tkanki; znajdujesię m. in. w ślinie, łzach, żółtku jaja i niektórychroślinach, np. w kapuście, chrzanie itp. Wodneroztwory lizozymu mogą być stosowane jakośrodki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ława kominiarska

  Ława kominiarska  — deska oparta napodstawkach ze stali ocynkowanej, ustawianana dachach o dużych spadkach. Ławę umieszczasię na połaci dachowej albo prostopadle dokalenicy, albo równolegle do kalenicy od wyłazudachowego do komina. D o ławy ustawionejprostopadle do kalenicy przybija się co 40 cmlistewki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LÓD SUCHY

  LÓD SUCHY — zestalony dwutlenek węglauzyskany ze źródeł naturalnych (złóż ziemnych)lub sztucznych — ze spalania koksu albo w procesachfermentacyjnych zachodzących w gorzelniachi innych zakładach. Dwutlenek węglaoczyszcza się starannie z domieszek i w odpowiednichwarunkach rozpręża, a następnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /884

  praca w formacie txt

Do góry