Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Receptory wzroku

  Człowiek widzi tylko wąski zakres promieniowania elektromagnetycznego, o długości fali 400-750 nm. Wiązka fali elektromagnetycznej wpadająca przez źrenicę zostaje załamana przez złożony układ optyczny oka (rogówka, ciecz wodnista komory przedniej oka, soczewka, ciało szkliste) i dochodzi do siatkówki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /6 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łuk odruchowy

  Łuk odruchowy, czyli droga, po jakiej przebiega impuls od receptora do efektora, składa się zawsze z pięciu elementów: receptora, drogi dośrodkowej, ośrodka odruchu, drogi odśrodkowej i efektora. W zależności od typu odruchu receptorem najczęściej jest wrzeciono mięśniowe, receptor ścięgnisty lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Receptory słuchu

  Zakres częstotliwości dźwięków słyszanych przez człowieka wynosi od 16 do 20 000 Hz i w miarę starzenia zmniejsza się, szczególnie w zakresie wyższych częstotliwości. Fala akustyczna dociera z powietrza do przewodu słuchowego zewnętrznego i wywołuje drgania błony bębenkowej, przenoszone następnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Półkule mózgu

  Prawa i lewa półkula, oddzielone od siebie szczeliną podłużną mózgu, tworzą największą część ludzkiego mózgowia, a ich funkcje związane są między innymi ze świadomym odczuwaniem, planowaniem ruchów, procesami poznawczymi, pamięcią, emocjami i mową. Powierzchnię półkul pokrywa kora mózgu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /8 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odruch na rozciąganie

  Najbardziej znanym odruchem na rozciąganie jest odruch kolanowy, polegający na skurczu mięśnia czworogłowego uda po uderzeniu w jego ścięgno poniżej rzepki (a więc gwałtowne rozciągnięcie jego włókien), oraz odruch skokowy z mięśnia trójgłowego łydki, wywoływany po uderzeniu w ścięgno Achillesa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /5 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Receptory równowagi

  Receptory równowagi są w zasadzie mechanoreceptorami, które pobudzane są przez odkształcenia mechaniczne. Znajdują się one w narządzie przedsionkowym w uchu wewnętrznym, po obu stronach głowy; Narząd przedsionkowy składa się z błędnika kostnego i leżącego wewnątrz błędnika błoniastego. Błędnik...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Receptory i czucie

  Odbiór i przewodzenie informacji ze świata zewnętrznego odbywa się dzięki sieciom połączeń nerwowych, zorganizowanych według pewnego ogólnego wzorca, który jest podobny we wszystkich systemach czuciowych. Pierwszym elementem, którego zadaniem jest odbiór bodźca z otaczającego środowiska, jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Receptory węchu

  Człowiek jest w stanie rozpoznać tysiące różnych substancji zapachowych, i to niekiedy w stężeniach nawet kilkubilionowych procenta. Chemoreceptory rozmieszczone są w górnej części jamy nosowej, na bardzo małym obszarze błony śluzowej (2-5 cm2), który nazywa się nabłonkiem węchowym. Oprócz komórek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzymózgowie

  Międzymózgowie tworzą dwie główne struktury: wzgórze i podwzgórze.

  Wzgórze leży powyżej śródmózgowia, wciśnięte pomiędzy półkule mózgu, rozdzielone jest na prawą i lewą część przez komorę trzecią. Składa się z wielu skupisk istoty szarej (jąder), poprzedzielanych wąskimi pasmami istoty...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rdzeń kręgowy

  Rdzeń kręgowy jest najniższym poziomem ośrodkowego układu nerwowego (pod wieloma względami również jego najprostszą częścią). Jego zadaniem jest między innymi przekazywanie informacji czuciowych z receptorów skórnych, stawowych, mięśniowych kończyn i tułowia oraz z narządów wewnętrznych na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /4 245

  praca w formacie txt

Do góry