Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Połączenie wirtualne VC (Virtual Circuit)

  Połączenie wirtualne VC (Virtual Circuit) - logiczne (dokładniej: pozorne czyli nie rzeczywiste) połączenie komunikacyjne, realizowane głównie w pakietowym środowisku przekazu standardu X.25 i Frame Relay (także ATM), między urządzeniami komunikacyjnymi (DCE) a wyposażeniem terminalowym...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podpis cyfrowy

  Podpis cyfrowy - sposób szyfrowania informacji  potwierdzającej formalnie (i prawnie) autentyczność doku- mentów przesyłanych drogą elektroniczną. Zasada podpisu cyfrowego polega na kodowaniu z zastosowaniem dwóch kluczy: całkowicie tajnego klucza prywatnego i publicznego klucza odbiorcy. Podpisywany...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /1 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PMR (Prirate Mobile Radio)

  PMR (Prirate Mobile Radio) - prosty system dyspozytorskiej łączności ruchowej, przeznaczony głównie do komunikacji z wyspecjalizowanymi i uprzywilejowanymi pojazdami samochodowymi bądź instalowany w prywatnych przedsiębiorstwach o wydzielonym i ograniczonym zasięgu działania.

  System wykorzystuje...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pole komutacyjne

  Pole komutacyjne - integralny element nowoczesnego systemu komutacji, realizujący przestrzenno-czasowy rozdział szczelin czasowych TDM między wszystkimi współpracującymi modułami komunikacyjnymi telefonicznej centrali komutacyjnej. Zastępuje klasyczne automatyczne matryce krosujące (łącza i komutatory)...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PNNI (Private Network to Network Interface)

  PNNI (Private Network to Network Interface) - styk między węzłami sieci asynchronicznej ATM wraz z funkcjonującym protokołem dynamicznego wyboru trasy typu link state (protokół nadal jest modernizowany). Protokół PNNI umożliwia rozsyłanie informacji o topologii sieci między sąsiadującymi grupami...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLKOM 400

  POLKOM 400 - krajowy system obsługi wiadomości (1997 r.), które wymagają podwyższonego bezpieczeństwa przekazu. Oferta usługi POLKOM 400 jest skierowana do instytucji bankowych, administracji państwowej, policji, urzędów celnych, wojska, firm spedycyjnych oraz zajmujących się ochroną własności...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POCSAG (Post Office Code Standardization Advisory Group)

  POCSAG (Post Office Code Standardization Advisory Group) - protokół formatowania danych stosowany w systemach przywoławczych (paging) o międzynarodowym zasięgu, jako kod przywoławczy CCIR Nr 1. W pierwotnej wersji protokołu szybkość transmisji danych przywoławczych wynosiła 512 b/s, współczesne wersje...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLPAGER

  POLPAGER - jedyna ogólnokrajowa sieć przywoławcza, w której stosowano protokół MBS do formatowania przekazywanych danych. W odróżnieniu od nadal funkcjonujących miejskich sieci przywoławczych z protokołem POCSAG sieć POLPAGER korzystała z nadajników krótkofalowych UKF (31 nadajników TP SA i 45...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poczta elektroniczna (e-mail)

  Poczta elektroniczna (e-mail) - jedna z usług świadczona w Internecie, polegająca na przekazywaniu komunikatów tekstowych i plików graficznych między komputerami łączonymi przez Internet, z zastosowaniem skrytek pocztowych.

  Do przesyłanego komunikatu mogą być dołączone załączniki, obejmujące...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLPAK

  POLPAK - największa krajowa sieć teleinformatyczna oddana do publicznego użytkowania (1992 r.) w zakresie transmisji danych, przygotowana przez operatora narodowego TP SA. W sieci, obejmującej obecnie swoim zasięgiem prawie cały kraj i z 53 węzłami, jest możliwa transmisja pakietowa z maks. szybkością...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /691

  praca w formacie txt

Do góry