Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  POTS (Plain Old Telephone Services)

  POTS (Plain Old Telephone Services) - najstarsza, podstawowa usługa telefoniczna, umożliwiająca analogowy przekaz głosu przez trwałe lub komutowane łącza telefoniczne. Połączenia są zestawiane przez wybieranie dekadowe za pomocą tarczy numerowej lub tonowe z kodowaniem DTMF, a następnie komutowane w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiary telekomunikacyjne

  Pomiary telekomunikacyjne - grupa testów umożliwiająca testowanie zgodności sieci (głównie SDH) rozumianej jako poprawność działania uprzednio opisanego protokołu (sposobu działania, usługi, interfejsu)  w rze-czywistym systemie telekomunikacyjnym. Należą do nich: testy odwzorowania sygnałów PDH w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Półdupleks HDX (Half Duplex)

  Półdupleks HDX (Half Duplex) - dwukierunkowa, ale nie jednoczesna (czyli naprzemienna) transmisja przez jedno łącze komunikacyjne: w danym momencie obowiązuje tylko jeden kierunek transmisji. Dla odwrócenia kierunku transmisji potrzebny jest system sygnalizacji, wskazujący, że urządzenie ukończyło...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PON (Passive Optical Network)

  PON (Passive Optical Network) - rozwiązanie abonenckiego dostępu kablowego przy użyciu sieci optycznej FITL, w której aktywne węzły optyczne AON są zastąpione pasywnymi i jednokierunkowymi rozgałęzieniami linii światłowodowych PON - torów prowadzonych od strony centrali lokalnej do abonentów sieci.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PPLS (Pure Phase Laser System)

  PPLS (Pure Phase Laser System) - laserowy system zapisu i odczytu na dyskach optycznych i magnetooptycznych, umożliwiający zwiększenie precyzji pracy lasera zapisującego i poprawę współczynnika zniekształceń o 25%.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POP (Point of Presence)

  POP (Point of Presence) - punkt udostępnienia usług, stanowiący brzegowy węzeł współczesnej sieci telekomunikacyjnej, w którym jest zlokalizowana cała „inteligencja" do prowadzenia usług telekomunikacyjnych o wartości dodanej, także w środowisku webowym. Praktycznie stanowi zespół różnorodnych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PPP (Point to Point Protocol)

  PPP (Point to Point Protocol) - dwupunktowy protokół warstwy sieciowej Internetu, gwarantujący niezawodność transmisji komutowanym lub trwałym łączem szeregowym - bez ograniczania szybkości przekazu.

  PPP stanowi jeden z dwóch datagramowych protokołów IP (drugim jest SLIP) używanych w komunikacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POP3 (Post Office Protocol 3)

  POP3 (Post Office Protocol 3) - najnowsza wersja protokołu pocztowego, umożliwiającego komunikowanie się przez Internet za pomocą poczty elektronicznej - korzystając z usług i serwerów ogólnodostępnej sieci publicznej PSTN. Zapewnia przesyłania komunikatów i usługi poczty e-mail z klientami używającymi...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRA ISDN (Primary Rate Access ISDN)

  PRA ISDN (Primary Rate Access ISDN) - jeden z dwóch sposobów dostępu do szerokopasmowych usług oferowanych w zintegrowanej cyfrowej sieci abonenckiej ISDN przez interfejs cyfrowy PRI ISDN (30B+D64).

  W dostępie pierwotnym PRA maks. użytkowa przepływność oferowana przez 30 kanałów B (po 64 kb/s w każdym)...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portal internetowy

  Portal internetowy - główna strona lub zespół stron WWW Internetu, w założeniu będące miejscem startowym poszukiwań (adresem internetowym), przeznaczonym do użytkowania przez dowolnego klienta sieci globalnej. Dostarcza zwykle najważniejszych informacji o firmie przygotowującej stronę i prezentowanym...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /943

  praca w formacie txt

Do góry