Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PRC (Primary Reference Clock)

  PRC (Primary Reference Clock) - pierwotny zegar odniesienia stosowany do synchronizacji sieci transportowych SDH o światowym zasięgu. Ograniczona stabilność taktujących zegarów kwarcowych (stałość 10~n) oraz zmienne własności nośników optycznych, mogą wprowadzać niewielkie stałe lub zmienne nie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesor komunikacyjny

  Procesor komunikacyjny - stosowany w latach ubiegłych, wydzielony komputer sieciowy odpowiadający za komunikację pomiędzy hostem i siecią terminali. Głównym zadaniem procesora komunikacyjnego było odciążenie komputera centralnego od zadań związanych z obsługą urządzeń zewnętrznych (np. procesor...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Preambuła

  Preambuła - ustalony wzór bitów zer i jedynek (zwykle 8 lub 7 bitów) poprzedzający początek ramki transmitowanej przez szeregową linię komunikacyjną w standardzie Ethernet łubin. (IEEE 802.3). Preambuła jest niezbędna do prawidłowej synchronizacji zegarów w urządzeniu odbiorczym, w celu właściwej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesor sieciowy

  Procesor sieciowy - wyspecjalizowany układ scalony (także kompletny system komputerowy), który można elastycznie programować - charakteryzujący się zdolnością obsługi różnorodnych procesów sieciowych, takich jak: transmitowanie danych, buforowanie danych, zarządzanie sprzętem komunikacyjnym oraz...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Preprocesor

  Preprocesor - programowy lub techniczny moduł wstępnego przetwarzania danych, zmieniający format danych systemu emulowanego na format akceptowany przez emulator.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRI ISDN (Primary Rate Interface ISDN)

  PRI ISDN (Primary Rate Interface ISDN) - pierwotno-grupowy kanał cyfrowy, stosujący jeden z dwu typów interfejsów cyfrowej sieci abonenckiej ISDN (drugim jest BRI ISDN) o łącznej przepływności 2048 kb/s. W Europie interfejs PRI ISDN obejmuje 30 kanałów informacyjnych typu B (30x64 kb/s) plus 1 kanał...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca z podziałem czasu

  Praca z podziałem czasu - współużytkowanie jednego urządzenia lub medium transmisyjnego przez kilka niezależnych procesów na zasadzie kolejnego, zwykle cyklicznego dostępu. Pojedynczy proces uzyskuje dostęp do wszystkich zasobów urządzenia (pełna szybkość transmisji w kanale) jedynie na krótki...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portfel elektroniczny

  Portfel elektroniczny - rodzaj (mikroprocesorowej) karty płatniczej, w której elektronicznie jest zarejestrowana wartość uprzednio wpłaconych pieniędzy. Fizycznie stanowi plastikową kartę z wprasowanym układem scalonym, wyposażonym w pamięć (do 16 kB), z możliwością wielokrotnej obróbki on-line...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiary okablowania

  Pomiary okablowania - w teletransmisji pomiar parametrów fizycznych toru transmisyjnego wchodzącego w skład okablowania strukturalnego bądź łącza telekomuni- kacyjnego. Zwykle obejmuje jedną skrętkę lub wiele połączonych ze sobą odcinków skręconych par przewodów oraz przyporządkowanych im złączy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo Moore'a

  Prawo Moore'a - teza postawiona (w 1965 r.) przez Gordona Moore'a, współzałożyciela firmy Intel, zgodnie z którą liczba tranzystorów mieszczących się w takiej samej objętości procesora - a w przybliżeniu również i moc procesora - będzie podwajać się co dwa lata. Przez kilkadziesiąt lat teza ta...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt

Do góry