Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Protokoły bitowe

  Protokoły bitowe - protokół o orientacji bitowej w którym dane są przesyłane w postaci ciągłego strumienia bitów, a transmisja jest synchroniczna. W protokołach bitowych nośnikiem informacji jest bit - bądź dokładniej -  strumień bitów bez formalnego podziału na poszczególne znaki.

  Do rozróżnienia...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promieniowanie anten komórkowych

  Promieniowanie anten komórkowych - sposób modyfikacji izotropowej charakterystyki anteny stacji bazowej BTS, w celu uzyskania anteny kierunkowej - o anizotropowej charakterystyce promieniowania. Kształtowanie odpowiedniego pola radiowego w wielu kierunkach - w zależności od potrzeb lokalnych - dokonuje się za...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /1 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protokoły faksowe

  Protokoły faksowe - grupa standardów opisująca zasady transmisji i sposoby sygnalizacji przekazów faksowych przez łącza telefoniczne i Internet. Podstawowe sposoby przekazów faksowych opracowane przez CCITT i zalecane do stosowania przez ITU, definiują następujące standardy serii V:

  V.17 -...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Propagacja fal radiowych

  Propagacja fal radiowych - rozchodzenie się fal radiowych w pełnym zakresie częstotliwości od 3 kHz do 300 GHz, łącznie z zakresem mikrofalowym (1-300 GHz). Na propagację fal radiowych wpływa wiele zjawisk fizycznych, powodujących powstawanie kilku rodzajów łączności. Do typowych propagacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /1 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesor sygnałowy DSP (Digital Processor Signal)

  Procesor sygnałowy DSP (Digital Processor Signal) - układ scalony działający z dużą szybkością prze- twarzania informacji i mający zdolność operowania na poje- dynczych bitach danych (zamiast na bajtach lub słów; jak w procesorach klasycznych).

  Zoptymalizowany pod kątem uzyskania maks. szybkości...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protokoły połączeniowe

  Protokoły połączeniowe - sposób komunikacji, w którym tworzone jest połączenie przez sieć między nadawcą i odbiorcą, a transmitowane pakiety nie zawierają informacji adresowej.

  Protokoły te tworzą kanały fizyczny lub logiczny (wirtualny, pozorny) przez sieć transportową, dzięki czemu pakiety lub...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRMA (Packet Reservation Multiple Access)

  PRMA (Packet Reservation Multiple Access) - powszechnie stosowana technika rezerwacji pakietów w systemach mobilnych, pozwalająca zwiększyć pojemność systemów telefonicznych stosujących wielodostęp w dziedzinie czasu (TDMA). Technika PRMA korzysta z faktu, że w czasie trwania połączenia głosowego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRML (Partial Response Maximum Likelihood)

  PRML (Partial Response Maximum Likelihood) - technika cyfrowej filtracji sygnału analogowego głowicy odczytowej, usprawniająca proces odczytu danych gęsto rozłożonych na nośniku magnetycznym.

  PRML jest oparta na cyfrowej adaptacji indukowanego w głowicy sygnału analogowego, przez zastosowanie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo Shannona

  Prawo Shannona - fundamentalne w telekomunikacji, ukazujące relacje między przepływnością kanału a szerokością przenoszonego przezeń pasma.

  Prawo to w postaci:

  P = W*log2(1+S/N)

  określa maks. przepływność P dowolnego kanału komunikacyjnego w zależności od szerokości pasma W oraz stosunku...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces

  Proces - w sferze oprogramowania stanowi program lub część programu w wielozadaniowym systemie operacyjnym, za pomocą których następuje fizyczna realizacja zdefiniowanego procesu logicznego, przy czym jeden proces (np. drukowanie na serwerze sieciowym) może uruchamiać następny lub szereg innych procesów...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /496

  praca w formacie txt

Do góry