Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Przełącznik ATM

  Przełącznik ATM - przełącznik sieci ATM zapewniający dynamiczne multipleksowanie ścieżek i kanałów wirtualnych w jeden lub kilka strumieni cyfrowych, łączących poszczególne węzły sieci. W sieciach ATM stosuje się wyłącznie technikę multipleksacji etykietowanej LM, interpretującej na bieżąco...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeciążanie sieci FR (Frame Relay)

  Przeciążanie sieci FR (Frame Relay) - sieć pakietowa Frame Relay zawiera mechanizmy sygnalizacji przeciążeń własnej sieci, zaimplementowane we wszystkich urządzeniach dostępowych. Dzięki temu sieć FR może na bieżąco śledzić stan dociążenia za pośrednictwem wskaźników sterujących umieszczanych w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protokoły znakowe

  Protokoły znakowe - protokół o orientacji bajtowej, w którym dane są przesyłane w postaci łańcucha znaków o określonej (ustalonej) długości, a transmisja jest asynchroniczna. Informacja jest transmitowana w blokach ograniczonych znakami sterującymi, a podstawowy format bloku protokołu zawiera:...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przełącznik optyczny pęcherzykowy

  Przełącznik optyczny pęcherzykowy - optyczny przełącznik informacyjnych promieni świetlnych, stosowany w terabitowych węzłach przezroczystych sieci szkieletowych. Umożliwia bezpośrednie komutowanie kanałów optycznych, stosowanych w przekazach DWDM, przez bąbelkową zmianę mikrostruktury półpłynnej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeglądarka (browser)

  Przeglądarka (browser) - określenie programu klienta działającego w środowisku webowym na komputerze użytkownika, potocznie zwanego nawigatorem webowym, czyli przeglądarką stron WWW. Program zainstalowany w terminalu klienta umożliwia czytanie, interpretowanie i prezentowanie tekstów napisanych w języku...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protokół

  Protokół - zestaw reguł i procedur zarządzających komunikacją między dwoma lub więcej urządzeniami.

  Z powodu ich wielkiej różnorodności, aby wymiana informacji między urządzeniami była możliwa, zasadą jest - by w danym momencie obydwa urządzenia stosowały ten sam protokół transmisji, natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przełączanie pakietów

  Przełączanie pakietów - metoda transmisji danych, która umożliwia jednoczesny przekaz pakietów z wielu źródeł przez ten sam kanał komunikacyjny, a także przez sieci złożone, w których istnieje wiele dróg łączących dwa urządzenia dostępowe. Metoda ta dotyczy transportu zarówno pakietów (o zmiennej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protokół BGP (Border Gateway Protocol)

  Protokół BGP (Border Gateway Protocol) - protokół wyboru ścieżki z protokołem TCP/IP w sieciach z ruchem międzynarodowym, oparty na algorytmie rutowania distance vector. Podstawową jego funkcją jest wymiana z innymi systemami BGP informacji o dostępności sieci, w tym informacji o ścieżkach...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przełączanie sieci

  Przełączanie sieci - sposób komutowania w rozproszonych sieciach o heterogenicznym charakterze, stosowany zarówno dla usług bezpołącze- niowych (pakietowy przekaz datagramów), jak też realizacji usług połączeniowych (telefonia tradycyjna) - wymagających zestawienia łączy przed właściwym przekazem...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /1 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protokół ES-IS (End System to Intermediate System)

  Protokół ES-IS (End System to Intermediate System) - jeden z protokołów współdziałania przy wyborze trasy między systemem końcowym ES (End System) z hostem a systemami pośrednimi IS (Intermediate System) zawierającymi rutery. Protokół ES-IS (ISO 95-42) sam zbiera informacje o konfiguracji topologii sieci...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt

Do góry