Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wyższe czynności nerwowe

  Takie funkcje' ludzkiego mózgu, jak myślenie abstrakcyjne, zdolności do uczenia się i zapamiętywania, mowa, są czynnościami najbardziej skomplikowanymi i zarazem najmniej poznanymi. Ze względu na niejednoznaczne i nieobiektywne kryteria oceny procesy te są bardzo trudne do zbadania. Mimo wielu danych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwrócony odruch na rozciąganie

  Odwrócony odruch na rozciąganie polega na rozkurczu mięśnia w odpowiedzi na jego bardzo silne rozciągnięcie i stanowi mechanizm obronny, zabezpieczający przed zerwaniem mięśnia. Taka paradoksalna reakcja jest więc przeciwieństwem odruchu na rozciąganie, wywołanego z włókien aferentnych la, w związku z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja i czynność układu enterycznego

  Układ nerwowy enteryczny składa się z neuronów lokalnie regulujących czynność przewodu pokarmowego, trzustki i pęcherzyka żółciowego. Ogromna liczba komórek nerwowych (80-100 milionów) skupiona jest w rozmieszczonych wzdłuż całego przewodu pokarmowego splotach śródściennych. Są to połączone ze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczenie się i pamięć

  Uczenie się jest procesem prowadzącym do zmiany zachowania w wyniku zdobywanego doświadczenia, pod wpływem zmieniających się warunków otoczenia. Bazuje ono na tworzeniu w układzie nerwowym ośrodkowym śladów pamięciowych, umożliwiających świadome lub nieświadome przywoływanie zdarzeń, które miały...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /7 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje receptorów

  Każdy receptor przetwarza jedną z form energii bodźca (mechaniczną, chemiczną, termiczną lub elektromagnetyczną) na energię elektrochemiczną w postaci potencjałów receptora, stopniowanych zależnie od siły i czasu trwania bodźca, podobnych do pobudzających potencjałów postsynaptycznych (wyjątek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Receptory smaku

  Chemoreceptory smaku zlokalizowane są w wyspecjalizowanych strukturach -kubkach smakowych - rozmieszczonych w nabłonku brodawek języka, błonie śluzowej podniebienia, gardła i nagłośni. Człowiek ma ich około 10 tysięcy. Każdy kubek smakowy składa się z czterech rodzajów komórek. Komórki podstawne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czucie skórne

  Receptory dotyku i ucisku są mechanoreceptorami umieszczonymi w skórze lub tkance podskórnej. Istnieje kilka rodzajów mechanoreceptorów o różnej, niekiedy skomplikowanej budowie i odmiennych właściwościach. Są to nagie lub otor-bione zakończenia obwodowych zakończeń neuronów czuciowych, różniące się nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /5 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodowanie informacji czuciowej

  Wrażenie czuciowe powstaje jako kombinacja czterech podstawowych elementów. Są to: rodzaj (modalność) bodźca, miejsce jego działania, siła (intensywność) i czas trwania.

  Rozróżnienie rodzaju bodźca zależy od dwóch czynników. Po pierwsze, w danym włóknie nerwowym potencjały czynnościowe są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /6 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Receptory mięśniowe

  Wrzeciona mięśniowe są receptorami o skomplikowanej budowie i nie tylko są źródłem informacji aferentnych, ale mają specjalne włókna mięśniowe, które są unerwione ruchowo przez motoneurony y. Bodźcem adekwatnym dla wrzeciona jest rozciąganie mięśni, które wywołuje pobudzenie zakończeń pierwotnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odruchy rdzeniowe

  Na najwyższych piętrach ośrodkowego układu nerwowego (przede wszystkim w korze mózgu) informacja przekazywana drogami wstępującymi z receptorów jest wykorzystywana między innymi do planowania ruchów, natomiast na poziomie rdzenia kręgowego koordynacja pracy mięśni synergistycznych (współdziałających) i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /983

  praca w formacie txt

Do góry