Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  RJ11/RJ45

  RJ11/RJ45 - oznaczenia powszechnie używanych telefonicznych i komputerowych złączy komunikacyjnych (gniazdo i wtyk) interfejsu szeregowego. Złącze RJ11 jest telefonicznym złączem 4-stykowym do transmisji za pomocą jednej lub dwóch par linii telefonicznej, natomiast złącze RJ45 jest 8-stykowym...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Retraining

  Retraining - funkcja implementowana w modemach dla automatycznej adaptacji szybkości transmisji do jakości linii przesyłowej. Adaptacja ta następuje samoczynnie w górę (fali forward), jak też w dół (fali back), zawsze gdy następuje zmiana parametrów linii telefonicznej.

  Adaptacja szybkości dokonuje się...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RF (Radio Frequency)

  RF (Radio Frequency) - zakres częstotliwości fal radiowych przyjmowany umownie od 10 kHz w górę, do granicy fal podczerwieni (bez światła widzialnego), czyli do częstotliwości ok. 300 GHz (EHF). Obejmuje wiele podzakresów fal o różnych własnościach, aplikacjach i cechach propaga- cyjnych (VLF, LF, MF...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RFC (Request For Comments)

  RFC (Request For Comments) - składnica dokładnie ponumerowanych tematycznie dokumentów dotyczących serii, wersji i typów protokołów komunikacyjnych implementowanych w sieciach. Zbiory RFC są periodycznie uaktualniane, a bieżąca informacja o ich stanie jest udostępniana przez międzynarodową organizację...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RIP (Routing Information Protocol)

  RIP (Routing Information Protocol) - tradycyjny protokół wewnątrzdomenowego wektorowego wyboru trasy, używany w sieciach TCP/IP, także XNS (Xerox) i SPX/IPX (Novell), i stosujący algorytm distance-vector do wyznaczania trasy połączeń. Rutery z protokołem RIP okresowo rozsyłają do sąsiednich ruterów...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Replikacja

  Replikacja - powielanie zawartości bazy danych w różnych miejscach sieci celem przyspieszenia dostępu do zbiorów informacji. Tworzenie replik katalogowych w wielu miejscach sieci wraz z bieżącą ich aktualizacją znacznie zwiększa liczbę równoczesnych zapytań kierowanych do usług...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RDS (Radio Data System)

  RDS (Radio Data System) - cyfrowy system nadawania informacji dodatkowej podczas emisji w kanałach radiofonii UKF/FM.

  Za pomocą systemu RDS można przez sieć nadajników UKF/FM (pasmo górne) przesyłać informacje tekstowe i in. bieżące informacje do stacjonarnych bądź ruchomych radioodbiorników...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ramka komunikacyjna

  Ramka komunikacyjna - określona struktura danych cyfrowych przesyłanych szeregowo przez kanał komunikacyjny.

  W stacji nadawczej strumień bitów jest dzielony na fragmenty informacji zwane ramkami, a przyjęty format ramki określa, gdzie w strumieniu bitów znajduje się przesyłana informacja, a gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Redundancja zasilania

  Redundancja zasilania - nadmiarowość urządzeń zasilających, stosowana w systemach teleinformatycznych, które nie tolerują żadnych zakłóceń czy awarii zasilania. Umożliwia automatyczne wyłączenie uszkodzonego elementu (linii zasilającej, przetwornicy, zasilacza UPS, in.) przejęcie funkcji przez jego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAND (Random Number)

  RAND (Random Number) - w cyfrowych sieciach komórkowych GSM liczba pseudolosowa o długości 128 bitów, wysyłana przez centrum autoryzacji sieci do karty SIM użytkownika telefonu komórkowego. Operacja niezbędna do wyliczenia 32-bitowego podpisu elektronicznego SRES (Signed Response) - identyfikującego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt

Do góry