Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Równoległe działanie zasilaczy UPS

  Równoległe działanie zasilaczy UPS - sposób zasilania układów odbiorczych średniej i dużej mocy za pomocą połączonych równolegle zasilaczy UPS. Istnieją 2 powody stosowania układów równoległego zasilania: dla zwiększenia mocy systemu (układ sumacyjny) - w którym moc systemu jest sumą mocy zasilaczy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RTSP (Real Time Streaming Protocol)

  RTSP (Real Time Streaming Protocol) - protokół strumieniowy warstwy aplikacji w sieciach Internet lub intranet, do sterowania prezentacją multimedialną dla transmisji przebiegających w czasie rzeczywistym. Zapewnia synchronizację transmisji dla wielu strumieni danych, a dla każdego strumienia dokonuje...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RSA (Rirest, Shamir, Adleman)

  RSA (Rirest, Shamir, Adleman) - jeden z bardziej skutecznych (od 1997 r.), wykładniczych algorytmów asymetrycznego szyfrowania informacji za pomocą pary kluczy opartych na wielkich liczbach pierwszych: wykorzystuje utajniony klucz prywatny i jawny klucz publiczny - przy czym obydwa komplementarne klucze mogą...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RPC (Remote Procedure Call)

  RPC (Remote Procedure Call) - zdalne wywoływanie procedur stanowiących zestaw narzędzi programowych do tworzenia aplikacji rozproszonych w komunikacji między- procesorowej typu klient/serwer. Za pomocą procedury RPC są automatycznie generowane kody dla obydwu stron programu klient/serwer.

  W komunikacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruter (router)

  Ruter (router) - urządzenie komunikacyjne wraz z oprogramowaniem do sprzęgania sieci cyfrowych, funkcjonujące w warstwach: fizycznej, łącza danych i sieciowej modelu ISO/OSI. W przeciwieństwie do mostu, który może jedynie podjąć decyzję, czy dany pakiet zatrzymać czy przesłać dalej, ruter dysponuje...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RSVP (Resource Reservation Protocol)

  RSVP (Resource Reservation Protocol) - protokół sygnalizacji przeznaczony do rezerwacji zasobów sieciowych stosowany przede wszystkim w aplikacjach multimedialnych. Zapewnia utworzenie ścieżki wirtualnej między komunikującymi się aplikacjami na całej trasie przekazu od nadawcy do odbiorcy, zarówno w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RS 232C

  RS 232C - standardowy interfejs szeregowy dla transmisji asynchronicznej i synchronicznej, wprowadzony (w 1969 r.) przez EIA i określający sposób łączenia komputerów z modemami. Standard definiuje linie fizyczne, taktowanie i charakterystykę sygnałów liniowych.

  Typowa szybkość transmisji wynosi niewiele...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RTCP (Real Time Control Protocol)

  RTCP (Real Time Control Protocol) - rozszerzenie protokołu transmisji RTP, działającego w czasie rzeczywistym o pomocnicze funkcje sterujące (monitorowanie i zapewnienie odpowiedniej jakości transmisji) do prawidłowej pracy tego protokołu i aplikacji korzystających z tego transportu. Umożliwia na...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RS 422 (RS 422A)

  RS 422 (RS 422A) - jeden z wariantów standardu interfejsu RS 232C, polegający na wprowadzeniu zrównoważonej, różnicowej linii symetrycznej między nadajnikiem i odbiornikami sygnału. Pełna symetryzacja linii i urządzeń transmitujących umożliwia zwiększenie szybkości transmisji od 100 kb/s do 10...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RTP (Real Time Transport Protocol)

  RTP (Real Time Transport Protocol) - protokół transportowy przeznaczony do transmisji danych multimedialnych w czasie rzeczywistym, także pomocny w realizacji usług interaktywnych audio lub wideo. Protokół RTP nie zawiera wprawdzie mechanizmów zapewniających odpowiednie parametry czasowe transmisji, ale ma...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /06.03.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt

Do góry