Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Odruchy autonomiczne

  Odruchy są podstawą czynności całego układu autonomicznego. Wpływy aferentne dochodzą z receptorów znajdujących się w narządach wewnętrznych (są to zwłaszcza baroreceptory i chemoreceptory) - drogę dośrodkową odruchu stanowią więc obwodowe gałęzie pseudojednobiegunowych neuronów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mowa

  Mowa jest czynnością, która w największym stopniu odróżnia człowieka od innych naczelnych. Nierozerwalnie związana jest z myśleniem abstrakcyjnym -umożliwia przekształcenie myśli w sygnały, które służą komunikacji z innymi. Jej powstanie zależy od czynności określonych pól kory mózgu, które...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łuki nerwowe osiowe

  Opisane odruchy rdzeniowe nazywane są odruchami segmentowymi, gdyż sieci połączeń nerwowych są zlokalizowane na jednym poziomie ośrodkowego układu nerwowego, w obrębie jednego lub paru sąsiednich segmentów rdzenia kręgowego. W przypadku włókien aferentnych la pokazano, że oddają one liczne gałęzie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specjalizacja półkul mózgu

  Ważną cechą ośrodkowego układu nerwowego jest fakt, że większość dróg nerwowych jest symetryczna i skrzyżowana. Wynika z tego, że informacje ruchowe z kory mózgu jednej półkuli docierają do motoneuronów unerwiających jednostki ruchowe mięśni po przeciwnej stronie ciała, a informacje z receptorów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /6 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sterowanie ruchami dowolnymi

  Ruchy dowolne mogą powstawać w odpowiedzi na bodziec z obwodu, ale w przeciwieństwie do odruchów nie jest to warunek konieczny Ruchy dowolne nie są też czynnościami stereotypowymi i przewidywalnymi (jak w przypadku odruchów), ale powstają jako efekt woli i są celowe. W dodatku precyzja i efektywność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /5 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autonomiczny układ nerwowy

  Układ nerwowy autonomiczny jest odpowiedzialny za utrzymanie stałości środowiska wewnętrznego organizmu (homeostazę) w sposób niezależny od zmiennych warunków zewnętrznych i aktualnej aktywności. Homeostaza utrzymywana jest głównie dzięki licznym odruchom, w jakie zaangażowany jest układ nerwowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność móżdżku

  Drogi doprowadzające informacje do móżdżku biegną jako dwa rodzaje włókien: mszyste (kiciaste) oraz pnące. Włókna mszyste dochodzą bezpośrednio z rdzenia kręgowego (drogi rdzeniowo-móżdżkowe) oraz z pnia mózgu (z jąder przedsionkowych, tworu siatkowatego, jąder mostu i niektórych nerwów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /4 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja i czynność układu współczulnego

  Układ współczulny składa się z części przedzwojowej i pozazwojowej. Ciała komórkowe neuronów przedzwojowych położone są w istocie szarej pośredniej segmentów C8-L3 rdzenia kręgowego, gdzie tworzą tzw. róg boczny. Aksony tych neuronów opuszczają rdzeń kręgowy korzeniami brzusznymi i, tworząc...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jądra podstawne

  Z jądrami podkorowymi (prążkowiem i gałką bladą) funkcjonalnie powiązane są istota czarna śródmózgowia oraz jądro niskowzgórzowe. Dawniej określano je wspólnie mianem układu pozapiramidowego. Połączenia tych ośrodków z korą mózgu oraz pomiędzy sobą mają istotny wpływ na przebieg wykonywanych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja i czynność układu przywspółczulnego

  Układ przywspółczulny także składa się z części przedzwojowej i pozazwojo-wej. Neurony przedzwojowe tej części układu autonomicznego zlokalizowane są w obrębie pnia mózgu i części krzyżowej rdzenia kręgowego. W pniu mózgu leżą w czterech jądrach nerwów czaszkowych (jądro dodatkowe nerwu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 461

  praca w formacie txt

Do góry