Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  MĄCZNIAK WŁAŚCIWY TRAW

  MĄCZNIAK WŁAŚCIWY TRAW — chorobagrzybowa podstawowych zbóż oraz traw z rodzajów'Hordeum, Loli urn, Arrhenatherum, Agropyron,Br o mus, Poa. O b j a w y : od końca wiosnylub początku lata najpierw nisko, potem corazwyżej na liściach, pochwach liściowych, wreszciena kłosach rozsiane są początkow o małe...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MERYNOS

  MERYNOS — rasa owiec wełnisto-mięsnycho szlachetnej, cienkiej wełnie; pochodzi z Hiszpanii,skąd rozprzestrzeniła się po całym świeciejako dostarczająca najwartościowszej wełny, najbardziejcenionej przez przemysł; w Polscehodowla merynosów rozwinięta jest w województwachzachodnich. Merynosy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MĄKA

  MĄKA — produktnienic obłuszczonycho trzzyiamma nyp szpernzeiczy roiz dżroyłtya(-♦przem iał zbóż); ma określoną zawartośćpopiołu (soli mineralnych), stanowiącą podstawęjej typizacji. V/ niektórych krajach podstawętypizacji stanowi barwa mąki mierzonaza pomocą specjalnych kolorymetrów. Jakośćm ąki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metabioza

  Metabioza— zjawisko następowania po sobiena określonym podłożu różnych gatunkówmikroorganizmów w takiej kolejności, że następnygatunek korzysta z podłoża przygotowanegoprzez gatunek poprzedni; np. drożdże przekształcającukier w alkohol, który z kolei bakterieoctowe przetwarzają w kwas octowy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MĄTWIK OWSIANY

  MĄTWIK OWSIANY (Heterodera avenae) —nicień z rodziny m ątw ikow atych (Heteroderidae);larwy nicieni niedostrzegalne gołym okiem ,długości do 1,6 m m , silnie w ydłużone, pasożytująw tkankach korzeni ow sa, jęczm ienia i pszenicy,które się słabo rozw ijają; na korzeniach występująskupienia („b ro d y...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METABOLIT

  METABOLIT — produkt pośredni powstającypodczas reakcji biochemicznej; pod wpływemenzymów ulega dalszym przemianom lub zostajewydalony z organizmu, np. z moczem; jednymz metabolitów w procesie spalania (w organizmie)cukrów do dwutlenku węgła i wody jest kwaspirogronowy, a w przemianie białkowej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEjOZA

  MEjOZA — kariokineza redukcyjna, czyli podziałkomórek prowadzący do powstania gamet(kom órek rozrodczych) lub zarodników; w czasietego podziału następuje zmniejszenie się liczbychrom osom ów o połowę, czyli że każda komórkarozrodcza powstała w wyniku mejozy ma liczbęchrom osom ów o połowę mniejszą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATECZNIKOWA MISECZKA

  MATECZNIKOWA MISECZKA — okrągłakom órka pszczela zwężona w górnej części,stanowiąca zaczątki -►matecznika; po złożeniuprzez matkę jaj do miseczek pszczoły odginająich brzegi, a całą kom órkę wydłużają ku dołowi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERAC

  MATERAC — w melioracji skrzyżowane warstwy-♦kiszek faszynowych, związane na skrzyżowaniachosmolowanymi linami lub drutem ; szerokośćmateraca może dochodzić do 30 m , długośćdo 40—50 m, a grubość od 0,45 do 0,6 m ;materace służą do um acniania dna rzeki; przyzatapianiu obciąża się je...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAZICZKA

  MAZICZKA (Madia sativa) — jednoroczna roślinaz rodziny złożonych (Compositae), pochodzącaz Ameryki Południowej, gdzie od dawnabyła uprawiana przez Indian. Owocki jejto niełupki zawierające do 40% tłuszczu. Warunkiuprawy jak —► krokosza. Maziczkę uprawiasię w Europie bardzo rzadko.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt

Do góry