Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  MORWA

  MORWA (Morus sp.) — dwuliścienna roślinadrzewiasta rozdzielnopłciowa, z rodziny morwowatych(Moraccae), występująca jak a drzewoplenne i jako krzew; uprawiana główcie zewzględu na liście stanowiące pokarm gąsienicjedwabnika morwowego. Północną granicę zasięgujej występowania stanowi linia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mohair

  Mohair — wełna kóz angorskich; w przemyślewłókienniczym stanowi cenny surowiecze względu na srebrzysty kolor i połysk; używanajest do wyrobu specjalnych tkanin i dzianin,a ostatnio także sztucznych futer; budową i gru*bością zbliżona jest do wełny owczej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Młociarnia

  Młociarnia — maszyna do omłotu zbóż*rzepaku, strączkowych, marchwi, traw itp., a poodpowiednim przystosowaniu także do wycieranianasion z główek koniczyny, z kolb kukurydzyitp. Pod względem budowy młocarnie dzieląsię na: proste, złożone i zautomatyzowane, podwzględem rodzaju urządzenia młócącego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORZYSKO

  MORZYSKO — choroba przewodu pokarmowegokoni, objawiająca się brakiem apetytu,silnymi bólami, nieoddawanicm kału, a częstoi moczu, oraz niepokojem. Najczęstszą przyczynąmorzyska jest niewłaściwe żywienie (pasze szybkofermentujące oraz zepsute), łatwo powodująceu koni zaburzenia w przewodzie pokarmowymw...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOKRZECKI Zygmunt

  MOKRZECKI Zygmunt (1865— 1936) — profesorentomologii i ochrony lasu Szkoły GłównejGospodarstwa Wiejskiego w W arszawie; autorprac badawczych nad szkodnikami roślin w rolnictwie.ogrodnictwie i leśnictwie oraz wielupublikacji z dziedziny w*alki z chorobam i roślini szkodnikami; jeden z twórców i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MŁOCKA

  MŁOCKA — oddzielanie ziarna zbóż lub nasioninnych roślin od słomy; najprostszy sposóbto młocka cepami lub — stosowane w krajachrolniczo zacofanych — przepędzanie wołów albokoni po rozłożonym zbożu. W małych gospodarstwachindywidualnych młóci się na małychmłocamiach kieratowych, nie mających...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOST TYLNY

  MOST TYLNY — urządzenie zawierające w odpowiedniejobudowie przekładnię główną i różnicowąoraz półosie i koła tylne mechanicznegopojazdu kołowego lub przekładnię główną i sprzęgła boczne oraz koła napędowe gąsienicowychpojazdów mechanicznych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROELEMENTY

  MIKROELEMENTY, p ie r w ia s tk i ś la d o w e —pierwiastki chemiczne znajdujące się w glebiei w roślinach w bardzo małych ilościach, niezbędnejednak dla roślin i zwierząt do normalnegorozwoju. D o pierwiastków takich należą międzyinnymi bor, mangan, miedź, kobalt, cynk, molibden,jod i fluor. W...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIEDŹ

  MIEDŹ — pierwiastek chemiczny oznaczanysymbolem Cu; metal o charakterystycznej barwieróżowozłocistej; rozpuszcza się w kwasie azotowym;sól kuchenna i sole amonowe „nadgryzają”ją. Związki miedzi, tworzące się łatwopod wpływem słabych kwasów, są trujące (grynszpan),dlatego naczynia miedziane muszą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROFAUNA GLEBOWA

  MIKROFAUNA GLEBOWA — drobne organizmyzwierzęce, których naturalnym siedliskiemjest gleba; najbardziej typowymi przedstawicielamimikrofauny są pierwotniaki, nicienie, roztoczei wrotki; większość tych organizmów żywisię bakteriami lub resztkami roślinnymi gromadzącymisię w glebie; działalność ich w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt

Do góry