Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  MURSZE

  MURSZE — gleby stanowiące rodzaj przejściowyod gleb bagiennych do mineralnych; występująobok gleb torfowych albo zajmują stanowiskawyżej położone; tylko okresowo znajdująsię w' warunkach nadmiernego uwilgotnienia,które decyduje o tworzeniu się torfu, stąd teżw murszach obok torfu występują...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Móżdżek

  Móżdżek — część mózgowia leżąca ponadrdzeniem przedłużonym w okolicy potylicy.Kształt móżdżku zbliżony jest do półkuli; dwiepodłużne bruzdy dzielą móżdżek na płat środkowyzwany robakiem oraz na dwa piaty boczne, tzw.półkule móżdżku. N a obwodzie móżdżku znajdujesię istota szara, tworząca...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motowidło

  Motowidło — część składowa wiązałek,kombajnów zbożowych i niektórych kom bajnówsilosowych; służy do naginania ścinanych ro ślinna przyrząd tnący i układania ich na przenośniku.Rozróżniamy motowidła listwowe orazp alcow o-m im ośrodow e, które służą również dopodnoszenia wyległych roślin. M...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MURSZENIE

  MURSZENIE — proces rozkładu masy roślinnej(w górnych poziomach gleb bagiennych) przezorganizmy żywe podczas okresowej wilgotności,co stwarza warunki beztlenowe (możliwość rozwojuorganizmów beztlenowych), lub podczasokresowej suszy, sprzyjającej tworzeniu sie warunkówtlenowych (możliwość rozwoju...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MSZAKI

  MSZAKI (Bryophyta) — drobne rośliny zarodnikowestanowiące najniższą grupę osiowców;(-►osiowce); przy rozmnażaniu występuje -►przemianapokoleń; jedno pokolenie w postaci ulistnionejłodyżki wytwarza żeńskie organy rozrodcze,zwane rodniam i, i męskie zwane plemniami;po zapłodnieniu z pokolenia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTYLE

  MOTYLE (Lepidoptera) — owady długości odkilku milimetrów do kilku centymetrów; dwie paryskrzydeł błoniastych, których powierzchnia pokrytajest łuskami, nadającymi im charakterystycznebarwy; u samic niektóiych gatunków skrzydłasą szczątkowe lub całkowicie zanikły; w spoczynkuskrzydła układają się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MSZYCA GRUSZOWA BRUNATNA

  MSZYCA GRUSZOWA BRUNATNA (Geoktopiapyraria) — pluskwiak równoskrzydły z rodzinymszycowatych (Aphididae); mszyce jajowatowydłużone, ciemnobrązowe, w młodości pokryteszarym nalotem woskowym, tworzą koloniena spodniej stronie liści gruszy i wysysając sokipowodują, że wiosną liście te silnie się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOZAIKA CHMIELU

  MOZAIKA CHMIELU — groźna choroba wirusowachmielu. Chore rośliny giną w ciągu 2 lat.O b j a w y : najpierw krótkie odcinki nerwówliściowych są rozjaśnione, później występuje czasamizielonożółta pstrokatość liści, liście są kruche,bardzo wyraźnie wygięte brzegami ku dołowi;wierzchołki przestają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUKOIDY

  MUKOIDY — jedna z gruppołączeń białek z aminocukrami, których roztworyw wodzie mają charakter śluzu; produkowanesą np. przez błonę śluzową żołądka, gruczołyślinowe (nadają ślinie charakterystycznąlepkość); w białku jaja występują w postaci tzw.owomukoidów, czyli mukoidów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOZAIKA DALII

  MOZAIKA DALII — choroba wirusowa dalii.O b j a w y : na liściach, zwłaszcza młodych, występująnieregularnie rozmieszczone żółtozielonemozaikowate smugi, przeważnie wzdłuż głównychnerwów; blaszki liściowe często zniekształcone,skędzierzawione, z pęcherzowatymi wypukłościami,nieraz zgrubiałe i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /880

  praca w formacie txt

Do góry