Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  NACZYNIOWY UKŁAD

  NACZYNIOWY UKŁAD — układy krwionośnyi chłonny łączące poszczególne części, narządyi tkanki organizm u w jed n ą całość; składa się:z łożyska naczyniowego (naczyń krwionośnychi chłonnych rozm ieszczonych w całym organizmie),krwi i chłonki (wypełniających te naczyniai krążących w nich)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MYDLNICA LEKARSKA

  MYDLNICA LEKARSKA  (Saponaria officlnalis)— roślina z rodziny goździkowatych (Caryophyllaceae);bylina, rosnąca dziko i uprawianaw celu uzyskiwania surowca używanego w lecznictwie,przemyśle i gospodarstwie domowym.Surowcem tym są korzenie i rozłogi; zawierają oneznaczne ilości cennych —saponin; wykopuje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nakostniak

  Nakostniak— wyniosłość występująca u koni,najczęściej na kości śródręcza lub śródstopia,powstająca wskutek zapalenia okostnej; tylkoniektóre nakostniaki są niebezpieczne i wymagająleczenia przez lekarza wet.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADLEŚNICTWO

  NADLEŚNICTWO — samodzielna jednostkaadministracji lasów państwowych, podlegającaokręgowemu zarządowi lasów państwowych, podzielonazwykle na A— 8 Ieśnictw. Na czele nadleśnictwastoi nadleśniczy, który ma do pomocypersonel biurowy oraz leśniczych, kierującychleśnictwami. D o zadań nadleśnictwa, obok...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MYKSOMATOZA

  MYKSOMATOZA — zaraźliwa choroba królikówi zajęcy wywoływana przez wirus; powodujebardzo dużą śmiertelność; najbardziej charakterystycznymobjawem jest powstawanie obrzękówu podstawy uszu, na pyszczku i nosie oraz napowiekach, ponadto zapalenie spojówek i wypływz oczu; zakażenie następuje przez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADLEŚNICZY

  NADLEŚNICZY — pracownik administracyjnylasów państwowych, kierujący gospodarką samodzielnejjednostki administracyjnej, zwanej nadleśnictwem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MYSZ BADYLARKA

  MYSZ BADYLARKA (Micromys mlnutus) —gryzoń z rodziny myszowatych (Muridae); ubarwieniepodstawowe szare z odcieniem rdzawym,j podbrzusze białe lub żółtawe; długość ciała wraz./. głową do 6 cm, długość ogona do 6 cm; wyjadaziarno z kłosów na pniu oraz nasiona z owocostanówroślin oleistych, jak rzepak...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUMIA

  MUMIA — w fitopatologii utwór powstającypo zgniciu opanowanego przez grzyb narza.du(najczęściej owocu), zbudowany zc strzępekgrzybni i pozostałości tkanek organizmu gospodarza;po okresie spoczynku daje początek różnymformom zarodnikowania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOZAIKI MALIN

  MOZAIKI MALIN — choroby wirusowe malin.O b j a w y : liście pstrokate, żółtozielone,czasem żółknięcie większych powierzchni blaszkiliściowej lub jej zniekształcenie.Z i e l o n a c ę t k o w a n a m o z a i k a (Rubusvirus 1) objawia się występowaniem na liściachplam ciemniejszych niż tkanka wokół...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOSZCZ

  MOSZCZ — niesklarowany sok owocowy,utrwalony lub nieutrwalony, przeznaczony do dalszegoprzerobu. Moszcze owocowe są używane dowyrobu win, soków pitnych, syropów owocowychi innych produktów. Ze 100 kg owoców otrzymujesię 60—90 1 moszczu, zależnie od gatunku owoców,rodzaju prasy, ciśnienia wywieranego namiazgę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /799

  praca w formacie txt

Do góry