Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Nasion ocena

  Nasion ocena — oznaczanie wartości,siewnej nasion polegające na wszechstronnymlaboratoryjnym ich zbadaniu i w ykonaniu szereguanaliz oraz poczynieniu obserwacji. Wynikioceny nasion pozwalają na obliczenie właściwejdladanej partii nasion ilości wysiewu orazumożliwiają ujawnienie błędów i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARZĘDZIA PRACY

  NARZĘDZIA PRACY — podstawowy składnikśrodków pracy ; pośredniczą w procesie produkcjimiędzy człowiekiem a przedmiotami pracy.Narzędzia pracy wyrażają w bardzo dużej mierzepoziom sił wytwórczych, określają technicznypoziom produkcji. D o narzędzi pracy w rolnictwiezaliczane są maszyny i narzędzia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasion pochodzenie

  Nasion pochodzenie , p r o w e n ie n c ja —h a d a n e jest przy kw alifikacji polowej i laboratoryjnejDow odam i pochodzenia m ateriałów kwalifiko w a n y c h są: zaświadczenie ostatecznej kwaifikacjiz roku poprzedniego, zawieszki, listyPrzewozowe; pr7y tzw. miejscowych odmianachlub zagranicznych m ateriałach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARZUT KAMIENNY

  NARZUT KAMIENNY — wkład kamiennyw budowli ziemnej, wykonany bez użycia materiałówwiążących; wkłady kamienne stosuje sięw tamach i przegrodach, uszczelniając je nieprzepuszczalnymi—ekranam i; wkłady bez ekranównieprzepuszczalnych zapobiegają osuwaniusię skarp wału lub brzegu rzeki albo ścian...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASION POŻNIWNE DOJRZEWANIE

  NASION POŻNIWNE DOJRZEWANIE —okres spoczynku, jaki przechodzą nasiona poosiągnięciu dojrzałości pełnej i oddzieleniu sięod rośliny macierzystej, a więc w praktyce —po sprzęcie. Po przejściu tego okresu nasionaosiągają dojrzałość fizjologiczną, a tym samympejnię kiełkowania (— nasion...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasiniowód

  Nasiniowód — parzysty odcinek dróg wyprowadzających—nasienie u samców; rozpoczynasię w mosznie i stanowi bezpośrednie przedłużenie—najądrza; jako cienki, rurkowaty przewódbiegnie następnie w powrózku nasiennymprzez przewód pachwinowy do jam y brzusznej,gdzie uchodzi do —cewki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASION SUPERANALIZA

  NASION SUPERANALIZA — analiza wykonanaprzez trzecią, niczaintercsowaną stację ocenynasion w razie rozbieżności wyników analiz wykonanychprzez dwie stacje dla tej samej partii nasion.Do wykonywania superanalizy upoważnionesą stacje oceny nasion w Warszawie i w Poznaniu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasienne rośliny

  Nasienie rośliny (Spcrmatophyta) —zielone rośliny samożywne należące do osiowców,rozmnażające się przez nasiona wytwarzanew specjalnych narządach, zwanych kwiatami;w nasieniu znajduje się zarodek nowej roślinyokryty ochronną okrywą i zaopatrzony w materiałyodżywcze. Nie wszystkie osiowce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARYBEK

  NARYBEK — młode ryby od chwili wchłonięciazawartości — pęcherzyka żółtkowego do ukończeniapierwszego roku życia. Zależnie od poryroku, w której pozyskuje się — wylęg, rozróżniasię narybek letni, jesienny i wiosenny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARZĄD

  NARZĄD, o r g a n — część organizmu wielokomórkowegospełniająca określoną czynnośćfizjologiczną, np. u roślin — liść, łodyga, kwiat,korzeń; u zwierząt — serce, żołądek, płuca itp.U organizmów jednokom órkow ych zamiast narządówwystępują tzw...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt

Do góry