Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Nawóz pełny

  Nawóz pełny — nawóz zawierający wszystkieskładniki pokarmowe potrzebne roślinom.Pełnym nawozem jest obornik, który zawieraazot, fosfor, potas i wapń, a także szereg innychskładników, jak bor, kobalt, mangan, potrzebnychroślinie w niezmiernie małych ilościach (-♦m ikroelementy).Gnojówka ani gnojowica nie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawozy organiczne

  Nawozy organiczne, nawozy gospodarskie,nawozy naturalne — nawozy złożonez wydalin zwierzęcych, masy roślinnej (słoma,łętjr ziemniaczane i inne rodzaje ściółki), odpadkówz gospodarstwa (przekompostowane chwasty,plewy, zmiotki z podwórza, szłam z rowów itp.).Do nawozów organicznych zaliczamy:...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASTURCJA

  NASTURCJA (Tropaeolum sp.) — roślina ozdobnaz rodziny nasturcjowatych (Tropaeolaceae);jednoroczna; kwiaty m a żółte, pomarańczowe lubbrązowopurpurowe, pojedyncze, rzadziej pełne;kwitnie od lipca do października; wymaga lekkiejgleby, średnio żyznej, niezbyt wilgotnej i słonecznegostanowiska; uprawiana...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASYP

  NASYP — budowla ziemna, np. wał przeciwpowodziowy,grobla lub część przegrody, tamy,drogi albo wiaduktu itp.; przy wznoszeniu nasypówtrzeba przestrzegać przepisów, które normująsposób wykonania zależnie od rodzajugruntu, stopnia jego zagęszczenia itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawozy amonowe

  Nawozy amonowe  - mineralne nawozyazotowe produkowane z amoniaku syntetycznegolub z. amoniaku będącego produktem ubocznymprzy produkcji koksu i gazu świetlnego (przykoksowaniu i gazowaniu). Do tej grupy należąm.in. siarczan amonu i woda amoniakalna; zawierająone azot łatwo rozpuszczalny i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWOZY BAKTERYJNE

  NAWOZY BAKTERYJNE — preparaty zawierającezdolne do rozmnażania się bakterie, którebiorą czynny udział w obiegu zarówno azotu, jaki węgla, u także fosforu; wprowadza się je do glebyw cclu zwiększenia zdolności do pobieraniatych pierwiastków z gleby przez rośliny. Do najbardzieju nas znanych preparatów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWOZY FOSFOROWE

  NAWOZY FOSFOROWE — nawozy mineralne(sztuczne) zawierające głównie fosfor. Doświadczeniawykazały, żc 100 kg nawozu zawierającego16% przyswajalnego fosforu dało nadwyżkę plonuwynoszącą przeciętnie około 100 kg ziarna z I hektara."Nawozy fosforowe różnią się między sobąpod względem rozpuszczalności...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASKÓREK

  NASKÓREK — wielowarstwowy, płaski nabłoneko właściwościach regeneracyjnych, okrywającypowierzchnię całej skóry; chroni przed wtargnięciemdo organizmu drobnoustrojów chorobotwórczych;u zarodka kręgowców powstająz naskórka włosy i —gruczoły skórne, jak równieżkopyta, rogi, pazury i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasion analiza

  Nasion analiza— określanie laboratoryjnejakościowych i iloSciowych cech materiałówsiewnych, przeprowadzane w sposób zgodnyz przepisami metodyki oceny nasion. Poszczególneanalizy przeprowadzane przez stację ocenynasion nazywane są próbami, np.; próba czystości,próba kiełkowania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasion dojrzałość

  Nasion dojrzałość — ostatni stan rozwoju,jaki osiągają nasiona po przejściu wszystkichfaz dojrzewania. Przechodząc w ten okresnasienie przestaje rosnąć i korzystać /. zapasówrośliny macierzystej, oddziela się od niej zupełnie,zaczyna życic samodzielne oraz staje się zdolnedo odtworzenia rośliny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt

Do góry