Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Pobudliwość tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowane]

  Tkanka mięśniowa jest jedną z tkanek pobudliwych. Oznacza to, że może natychmiast reagować na dochodzące do niej pobudzenia. Pobudliwość jest zjawiskiem związanym z reakcją błony komórkowej. Warunkiem pobudliwości jest utrzymywanie stanuspolaryzowania błony włókna mięśniowego. Polaryzację włókien...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /5 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unerwienie motoryczne mięśni poprzecznie prążkowanych

  Tkanka mięśniowa jest tkanką pobudliwą. W warunkach prawidłowych włókna mięśniowe kurczą się tylko wtedy, gdy są pobudzane przez unerwiające je neurony ruchowe, zwane motoneuronami. Ciała komórkowe motoneuronów znajdują się w rdzeniu kręgowym oraz w pniu mózgu, a ich wypustki osiowe (aksony)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /4 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura czynnościowa mięśni poprzecznie prążkowanych

  Mięśnie ssaków są strukturalnie podzielone na określoną liczbę jednostek ruchowych (jednostek motorycznych). Biegnący w nerwie akson motoneuronu po wniknięciu do mięśnia dzieli się na wiele gałązek i ostatecznie kończy się wieloma płytkami ruchowymi na rozproszonych w obrębie tego mięśnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /5 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmęczenie

  Zmęczenie jest stanem rozwijającym się podczas wykonywania pracy fizycznej (ale także umysłowej). W odniesieniu do aktywności fizycznej charakteryzuje się zmniejszaniem się zdolności rozwijania siły skurczu. Zmęczenie jest stanem, który dotyczy nie tylko mięśni (tzw. zmęczenie obwodowe), lecz również...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /5 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ długości mięśnia na przebieg skurczu

  Długość mięśnia jest jednym z czynników wpływających na przebieg skurczu. W znacznej części zakresu, w jakim zmienia się długość mięśnia, wraz ze wzrostem długości, aż do uzyskania optymalnej długości, zwiększa się także siła skurczu (pojedynczego, tężcowego zupełnego i niezupełnego). Po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNOŚĆ UKŁADU NERWOWEGO W PROCESIE TRENINGU

  Realizacja wszystkich ruchów, również wykonywanych podczas treningu fizycznego, możliwa jest dzięki czynności układu nerwowego. W następstwie wielokrotnie powtarzanych ruchów dochodzi do adaptacji czynności wielu układów (np. układu mięśniowego, oddechowego, krążenia) do charakteru i poziomu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /4 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ układu nerwowego na siłę skurczu mięśnia

  Układ nerwowy ośrodkowy odgrywa znaczną rolę w procesie zwiększania siły skurczu mięśni, zwłaszcza w początkowym okresie treningu siły mięśniowej (pierwsze dni). Ocenia się, że bardzo niewielki wzrost masy mięśniowej na początku treningu (wynikający z niewielkiego początkowo wzrostu średnicy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trening układu nerwowego

  Na przebieg skurczów, w tym na ich siłę, wpływa sprawność działania układu nerwowego. Trening powoduje zmiany adaptacyjne w obrębie układu mięśniowego, oddechowego i krążenia. Przyczynia się również do poprawy sprawności działania układu nerwowego w odniesieniu do realizowanej aktywności. Wpływ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola receptorów

  Szybkość, sprawność i precyzja wykonywanych ruchów zależą w dużym stopniu od prawidłowej czynności receptorów, które pozwalają na odczuwanie siły skurczów oraz przebiegu ruchów. Obserwacje zwierząt, u których doświadczalnie przeprowadzono deaferentację kończyn (czyli pozbawienie ich czucia przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odruch zginania

  Odruch zginania, nazywany czasami również odruchem cofania, pełni funkcję obronną przed działaniem czynników, które mogą uszkodzić tkanki. Wycofanie kończyny z pola działania bodźca uszkadzającego (nocyceptywnego) następuje odruchowo na skutek skoordynowanego skurczu mięśni zginaczy w kilku stawach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 153

  praca w formacie txt

Do góry