Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  NIEWÓD

  NIEWÓD — narzędzie do połowu ryb, wykonanez płatów tkaniny sieciowej o okach różnejwielkości; jest złożone z 2 tzw. skrzydeł (o długości200 i więcej m), zszytych pośrodku z sieciowymworkiem z gęstookiej tkaniny, zwanymmatnią. W czasie ciągnienia niewodu w wodziejego skrzydła zagarniają napotykane...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIBYNÓŻKI

  NIBYNÓŻKI, p s e u d o p o d ia — protoplazmatycznewypustki u korzenionóżek służące do poruszaniasię, pobierania pokarm u, a także spełniającerolę narządów czucia; występują w niektórychkomórkach nabłonkowych jamochłonówi robaków, a także w krwinkach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAZWA ZWYCZAJOWA

  NAZWA ZWYCZAJOWA — nazwa preparatuhandlowego lub szyfr albo uproszczona nazwachemiczna; nazwę zwyczajową (np. Dinoseb)należy wymieniać na pierwszym miejscu; wprowadzonoją, aby nie używać długich i trudnychnazw chemicznych, często niezrozumiałych dlaogółu; zatwierdzana jest przez MiędzynarodowąKomisję...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawozy potasowe

  Nawozy potasowe — nawozy mineralnezawierające potas; zwiększają znacznie plony,w szczególności roślin okopowych, jak ziemniaki,buraki i niektóre warzywa, zbóż i rośłin przemysłowych,jak chmiel i tytoń, a także roślin motylkowychi traw. Uczne doświadczenia wykazały.że 100 kg nawozu potasowego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEKTAR

  NEKTAR — słodka ciecz produkowana przezncktarniki roślin kwiatowych; podstawowy surowiec,z którego pszczoły wytwarzają miód.W skład nektaru wchodzi znaczna ilość wody,cukry proste i złożone, substancje mineralne,pewne barwniki i olejki eteryczne. Zawartośćwody w nektarze ulega znacznym wahaniomw...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawozy zielone

  Nawozy zielone  rośliny uprawiane nap r z y o r a n i e w celu zasilenia w ten sposób gleby.Jako nawozy zielone najczęściej stosowane sąrośliny m otylkow e, jak np. łubiny, seradela, peluszkai inne, wytwarzające duże ilości zielonejmasy o znacznej zawartości azotu, który pobierająz powietrza za...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NENCKI Marceli

  NENCKI Marceli (1847—1901) — wybitnychemik i fizjolog polski, profesor Uniwersytetuw Bemie (Szwajcaria), kierownik sekcji chemicznejInstytutu Medycyny Doświadczalnej w Petersburgu;tw'órca chemij drobnoustrojów; głównebadania prowadził nad przemianą białek orazhemoglobiną, a zwłaszcza jej częścią...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawożenie dolistne

  Nawożenie dolistne — nowy sposóbnawożenia polegający na opryskiwaniu roślinwodnym ro/tw orem nawozów mineralnych; stosujesię po deszczu lub też rano albo wieczorem,•by uniknąć parowania cieczy. Rozpuszczonew 'wodzie nawozy są szybko wchłaniane przezliście i następnie przenikają do łodyg. W tensposób...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawożenie gniazdowe

  Nawożenie gniazdowe — umieszczanienawozów w tzw. gniazdach przed samymsiewem lub podczas wzrostu roślin; stosowane jestprzede wszystkim przy uprawie kukurydzy i ziemniaków.W niektórych krajach rozpowszechnionejest nawożenie mieszankami nawozów mineralnychlub nawozów mineralnych i kompostu przedsiewem kukurydzy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawożenie uzupełniające

  Nawożenie uzupełniające — naw ożeniedodatkow e stosow ane oprócz nawożeniapodstawowego w celu zaspokojenia szczególnychwymagań rośliny lub przeciwdziałania skutkomniesprzyjających warunków wegetacji. Jest onostosowane bądź przedsiew-nie, bądź po wzejściuroślin, bądź też w późniejszym okresie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt

Do góry