Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  NIEDOJADY

  NIEDOJADY — pozostawione na pastwisku nicdojedzone części porostu; składają się one zwyklez roślin mniej smacznych lub niejadalnych, a więcz chwastów oraz z roślin, które wcześniej wystrzeliływ źdźbła i stwardniały lub wyrosły w miejscachsilnie wynawożonych odchodami zwierząt.Koszenie niedojadów po...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIMUŁKA RÓŻANA

  NIMUŁKA RÓŻANA (BJcnnocampa pusilla) —blonkówka (rośliniarka) z rodziny pilarzowatych(Tcnrłiredinidae): larwa, przypominająca gąsienicęmotyla, długości do 9 mm, zgięta w kształcielitery C. najpierw biaława, później jasnozielona,z trzema parami nóg tułowiowych i ośmiomaparami przynóży odwłokowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEDOKRWISTOŚĆ ZAKAŹNA KONI

  NIEDOKRWISTOŚĆ (a n e m ia ) ZAKAŹNA KONI — zaraźliwa choroba koni wywoływanaprzez wirus; objawia się zmiennością temperaturyciała, pogorszeniem kondycji oraz występowaniemobrzęków na przedpiersiu i podbrzuszu. Przebiegchoroby bywa różny: postać ostra kończy sięzwykk śmiercią zwierzęcia po...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEOTENIA

  NEOTENIA — niedorozwój zwierząt, charakteryzującysię tym, że organizm dorosły, choćzdolny do normalnego rozmnażania się, zachowujepewne cechy u-cześniejszych stadiów rozwojowych;rozróżnia się dwie zasadnicze formyoeotenu:— embrionaiizm i —infantylizm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NITOWANIE

  NITOWANIE — łączenie nierozłączne dwóchelementów konstrukcyjnych za pomocą nitów;stosowane przy wyrobiezbiorników',kotłów oraz do łączeniaelementów w konstrukcjachstalowych(słupy, w'ięzary mostoweitp.). Nity mogąbyć zamykane nazimno (do 10 mmśrednicy) lub na gorąco(powyżej 10 mmśrednicy). Nitowanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nietoperze

  Nietoperze (Chiroptera) — jedyne ssaki latające,zamieszkujące prawie całą kulę ziem ską;mają błonę lotną rozciągniętą między palcamikończyny przedniej, bokiem czoła i kończynątylną. W Polsce dość pospolite są nietoperze owadożerne,głównie z rodziny m roczkow atych, zami e s z k u j ą c e...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwowe ośrodki

  Nerwowe ośrodki— skupiska komóreknerwowych tworzące ośrodki określonych odruchów.Znajdują się zawsze w istocie szarej ośrodkowegoukładu nerwowego (mózgowie i rdzeńkręgowy) np. ośrodki połykania, kaszlu, kichania,oddychania, wydzielania śliny i soku trzustkowego— w rdzeniu przedłużonym, ośrodki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nizinne czerwono białe bydło

  Nizinne czerwono białe bydło -rasa bydła występująca w woj. wrocławskim i opolskim,powstała w wyniku przekr/yźow'ania pogłowiamiejscowego bydłem innych ras (bernery,simentale); umaszczcnie czerwono-bialc, głowai szyja przeważnie czerwone, kończyny i połowaogona białe, a na zadzie i środkowej partii...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEUŻYTEK

  NIEUŻYTEK — teren, który trwale lub czasowonie może być użytkow any rolniczo lub w jak ikolwiekinny sposób. R ozróżnia się więc n i e uż y t k i t r w a ł e , czyli tereny, które nigdyi w żaden sposób nie m ogą być zam ienionena —użytki rolne i inne; o ra z n i e u ż y t k ic z a s o w e , czyli...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwy

  Nerwy — 1) u roślin zespół tkanek przewodzącychw liściach osiowców (ułożony w rozgałęzionąsiatkę) tworzący jak gdyby szkielet blaszkiliścia; nerwy zaopatrują liść w wodę, odprowadzająz niego asymilaty oraz wzmacniają i uodporniająblaszkę liściową na działanie wiatrui opadów. 2) u zwierząt...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 006

  praca w formacie txt

Do góry