Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ODKŁAD

  ODKŁAD — zdrewniały jednoroczny pęd, którywyginamy esowató i przysypujemy ziemią w celuukorzenienia go. Następnego roku ukorzenionypęd odcinamy od rośliny matecznej (->szkółkarstwosadownicze), otrzymując młodą „sam odzielną”roślinę, gotową do wysadzenia na miejscestałe; jest to wegetatywny sposób...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odchładzanie

  Odchładzanie  ‘ocieplanie surowców lubproduktów, mające na celu podniesienie temperaturytowaru po okresie składowania w chłodni<jo temperatury otoczenia (powietrza zewnętrznego)lub niewiele niższej; stosuje się dla uniknięciaroszenia, tj. skraplania się pary wodnej na powierzchnitowarów wyjętych z kom ór...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCZEP

  OCZEP — górny wiążący element konstrukcyjnyścian drewnianych; oczepy wiążą górne końcesłupów i podtrzymują belki stropowe w ścianachszkieletowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODKŁAD gruntu

  ODKŁAD gruntu — usypisko, nasyp utworzonywskutek wysypywania urobku z wykopów;odkładów nie powinno się tworzyć zbyt bliskowykopów, aby nie nastąpiło osunięcie się skarpy;najmniejsza dopuszczalna odległość odkładuod wykopu wynosi 1 m, przy głębszych wykopach— połowę głębokości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odchów

  Odchów — w zootechnice postępowanie (żywienie,utrzymanie, pielęgnowanie, ćwiczenie)z młodzieżą zwierząt przeznaczoną do uboju lub<j0 dalszego chowu, np. odchów prosiąt przeznaczonychna tucz (->chów, ->wychów).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCZERET

  OCZERET (Schocnoplectus sp.) — roślina z rodzinyturzycowatych (Cyperaceae). W Polsce występujekilka gatunków; wszystkie rosną nazrzegach wód stojących lub wolno płynących;bajbardzicj u nas pospolity o c z e r e t j e zi o r n y (Schocnoplecius locustris), zwany dawniejs i t o w i e m j e z i o r n y m...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODCHYLENIE dopuszczalne

  ODCHYLENIE dopuszczalne — dopuszczalnagranica błędu w wynikach dwóchanaliz, czyli różnica między wynikami dwóchrównoległych prób, k tórą przyjmuje się jako dopuszczalną,tj. nie wymagającą powtórzenia analiz(-^nasion analiza).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona roślin uprawnych

  Ochrona roślin uprawnych-  samodzielnagałąź wiedzy rolniczej, zajmująca sięchorobami roślin, szkodnikami roślin oraz sposobamizwalczania chorób i szkodników roślin.Choroby i szkodniki roślin powodują rokroczniestraty w produkcji roślinnej wynoszące przeciętnieco najmniej 10 miliardów złotych w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBWÓD ELEKTRYCZNY

  OBWÓD ELEKTRYCZNY — droga przepływuprądu w urządzeniu elektrycznym. Najprostszyobwód składa się ze źródła energii elektrycznej,odbiornika energii i łączących je dwu przewodów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona ryb

  Ochrona ryb— przestrzeganie przepisówokreślonych i nakazanych przez obowiązująceprawo rybackie i wynikających z potrzeb gospodarczych,mających na celu utrzymanie w zbiornikachwodnych pogłowia ryb cennych gatunkóww odpowiedniej liczebności i jakości; polegagłównie na łowieniu ryb tylko większych niż...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt

Do góry