Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Serce

  Serce człowieka jest narządem, który tworzą dwa przedsionki i dwie komory. Przedsionki - za pośrednictwem żył otrzymują krew z określonych regionów ciała, komory - działająjako pompa i za pośrednictwem tętnic umożliwiają przepływ krwi do określonych regionów ciała. Zastawki, zlokalizowane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność składu mięśni jako uwarunkowanie aktywności ruchowej

  Skład włókien mięśniowych (jednostek ruchowych) znajdujących się w mięśniu wiąże się z typem jego aktywności, np. udział w ruchach tonicznych lub fazowych. Skład mięśni jest przyczyną nie tylko znacznych różnic międzygatunko-wych, ale także ich zróżnicowania pomiędzy mięśniami u tego samego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drżenie mięśniowe

  Przebieg wszystkich ruchów nawet u zdrowych osób obciążony jest drżeniem, określanym jako drżenie fizjologiczne. Łatwo można się o tym przekonać, trzymając w wyciągniętej ręce drążek. Nawet jeżeli staramy się utrzymać nieruchomą pozycję ręki, można wyraźnie zaobserwować drżenie zakończenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja tkanki mięśniowej do obciążenia wysiłkiem fizycznym

  Cechą tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej jest znaczna plastyczność, przejawiająca się zdolnością dostosowania się do różnego stopnia obciążenia wysiłkiem fizycznym (adaptacją). Dlatego w procesie treningu dochodzi zarówno do zmian cech skurczu, jak i cech biochemicznych tkanki mięśniowej w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /9 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koordynacja czynności mięśni w czasie ruchów

  Koordynacja czynności mięśni zachodzi na poziomie ośrodkowego układu nerwowego. U osoby niewytrenowanej badania elektromiograficzne wykazują, że podczas realizacji ruchów czynne są nie tylko mięśnie bezpośrednio zaangażowane w dany ruch, ale także pewną aktywność można stwierdzić w innych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zróżnicowanie cech motoneuronów jednostek różnych typów

  Cechy motoneuronów jednostek ruchowych różnych typów są w znacznym stopniu zróżnicowane. Są tak dostosowane do cech włókien mięśniowych, że tworzą wraz z nimi sprawnie działającą jednostkę czynnościową. Zróżnicowanie cech skurczu różnych jednostek ruchowych znajduje odzwierciedlenie w czynności i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauczanie ruchów

  Proces nabywania sprawności ruchowej, jaki występuje w odniesieniu do aktywności sportowej, szczególnie w wyniku prowadzonego treningu szybkości, zręczności czy precyzji, wiąże się ze szczególną cechą układu nerwowego, jaką jest pamięć. Zdolność zapamiętywania i uczenia się należą do cech...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność jednostek ruchowych w czasie ruchów dowolnych

  Wykonywanie niemal wszystkich aktów motorycznych (w sporcie, pracy i życiu codziennym) wymaga działania z regulowaną siłą. Zarówno ruchy dowolne, jak i odruchy mogą się odbywać ze zróżnicowaną siłą, której regulacja opiera się na dwóch podstawowych mechanizmach: pierwszym jest włączanie do skurczu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /4 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa mięśnia poprzecznie prążkowanego

  Włókna mięśniowe powstają w życiu płodowym i w wyniku połączenia szeregu macierzystych miocytów stanowią zespólnię komórkową. Ich średnica wynosi od 10 do 100 p.m. Mają one wiele jąder umiejscowionych pod błoną komórkową, czylisarkolemą. Ultrastruktura włókna mięśniowego przedstawiona jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /4 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sterowanie siłą skurczu jednostki ruchowej przez motoneuron

  W czasie trwania skurczu włókien mięśniowych jednostek ruchowych siła tego skurczu może być w pewnym zakresie regulowana. Regulacja ta jest możliwa, gdyż w czasie skurczów mięśni włókna mięśniowe jednostek mchowych wykonują skurcze tężcowe niezupełne. Siła tych skurczów zależy zarówno od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /4 186

  praca w formacie txt

Do góry