Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SIG (Special Interest Group)

  SIG (Special Interest Group) - międzynarodowa grupa specjalnych zainteresowań, opracowująca nowe rozwiązania sprzętu technicznego i oprogramowania (aplikacji systemów i języka programowania) dla telekomunikacji. Konsorcjum pięciu firm: Ericsson, Nokia, IBM, Intel i Toshiba, opracowało niedawno...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć

  Sieć - fizyczne zasoby komputerów, przełączników, serwerów i wszystkich pozostałych urządzeń przesyłowych, przyłączone do kanału komunikacyjnego i zdolne do współdzielenia swoich zasobów między wielu użytkowników. Różnorodność sieci i posadowionego w nich oprogramowania wynika z wielu ich...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIL (Single in Line Package)

  SIL (Single in Line Package) - znormalizowane, jednorzędowe i jednostronne złącze stykowe do łączenia wymiennych elementów scalonych zawierających układy elektroniczne (np. RAM, SRAM, DRAM, MRAM).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć dostępowa

  Sieć dostępowa - zdefiniowany w normie ITU- T G.902 zbiór środków teleinformatycznych obejmujący urządzenia komunikacyjne i różnorodne media transportowe (miedziane, optyczne i bezprzewodowe), mające zdolność przenoszenia usług telekomunikacyjnych między interfejsem dostępu do węzła usługowego SNI...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć neuronowa

  Sieć neuronowa - sztuczna sieć komputerowa ( neurokomputer) przetwarzająca informacje na wzór mózgu ludzkiego i przeznaczona do realizacji elementów sztucznej inteligencji, takich jak: rozpoznawanie wzorców (mimika twarzy), rozumienie mowy człowieka czy tłumaczenie tekstów w czasie rzeczywistym.

  Sieć...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Shareware

  Shareware - aplikacja programowa, której uru- chomienie bądź instalacja na własnym komputerze wiążą się ze spełnieniem pewnych warunków do- datkowych, takich jak: zobowiązanie do uiszczenia opłaty po upływie określonego terminu, nieużywane oprogramowania do celów komercyjnych itp.

  Programy Shareware...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Serwer proxy

  Serwer proxy - zastępczy serwer pośredniczący, zwykle ulokowany fizycznie w sieci lokalnej LAN i umieszczony między klientem (np. przeglądarką WWW) a właściwym serwerem sieci webowej. Stanowi rodzaj bezpiecznej zapory, która łączy (i filtruje) sieć LAN z Internetem za pośrednictwem pojedynczego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Serwer cache

  Serwer cache - serwer sieciowy o cechach serwera pośredniczącego (proxy), którego zasadniczą cechą jest optymalizacja dostępu do często używanych stron WWW. Używane i instalowane do niedawna jedynie lokalnie w sieciach LAN - w celu przyspieszenia kontaktu własnych użytkowników z siecią globalną -...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieci heterogeniczne

  Sieci heterogeniczne - sieci komunikacyjne łączące węzły i komputery o niejednorodnej architekturze wewnętrznej, sterowane różnymi systemami operacyjnymi, zwykle pochodzące od różnych producentów.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Serwer webowy

  Serwer webowy - wydzielone oprogramowanie działające na serwerze Internetu lub intranetu, realizujące usługi przechowywania i udostępniania stron WWW. Serwery webowe mają zazwyczaj wbudowane funkcje zarządzania stronami WWW, narzędzia do projektowania stron i ich utrzymywania oraz zarządzania bazą danych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /913

  praca w formacie txt

Do góry