Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Siłownia prostownikowa

  Siłownia prostownikowa - zespół układów prostowniczych pracujących równolegle w układzie redundancyjnym i przetwarzających napięcie sieci elektroenergetycznej na napięcie stałe 24, 48 lub 60 V. Do wyjścia siłowni połączą się baterie akumulatorowe, zapewniające podtrzymywanie zasilania urządzeń...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /1 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siłownia przetwornicowa

  Siłownia przetwornicowa - zespół przetwornic napięcia stałego (DC/DC) pracujących równolegle w układzie redundancyjnym, przetwarzających stałe napięcie wyjściowe siłowni prostownikowej na napięcie stałe o innej wartości (np. z 48 na 24 V lub z 48 na 60 V). Siłownie przetwornicowe mogą także...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siłownia telekomunikacyjna

  Siłownia telekomunikacyjna - bezprzerwowe (gwarantowane) źródło napięcia stałego 24/48/60 V lub przemiennego 220/230 V o częstotliwości 50 Hz, przeznaczone głównie do zasilania systemów telekomunikacyjnych, coraz częściej informatycznych.

  W skład siłowni telekomunikacyjnej wchodzą zwykle moduły...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIM (Subscriber Identity Module)

  SIM (Subscriber Identity Module) - wielofunkcyjna inteligentna karta identyfikacyjna abonenta (mikroktroler zaprasowany w plastiku) oraz jej najnowsza wersja znana pod nazwą karty proaktywnej SIM - umożliwiające zdalną identyfikację i autoryzację abonenta w sieciach komórkowych (np. GSM).

  Karty SIM są...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siłownia falownikowa

  Siłownia falownikowa - zespół silnoprądowych falowników pracujących równolegle w układzie redundancyjnym, przetwarzających stałe napięcie wejściowe siłowni na przemienne 220/230 V.

  Siłownie falownikowe (inaczej inwerterowe) zastępują zasilacze bezawaryjne UPS. Stosuje się je do zasilania urządzeń...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć pakietowa

  Sieć pakietowa - sieć o charakterze korporacyjnym lub publicznym, tworzona z elementów przełączających w tym również ruterów i innych urządzeń cyfrowych, które organizują przesyłanie pakietów do miejsca przeznaczenia. Wiele możliwości połączeń alternatywnych przy jednoczesnej pracy dużej grupy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć światłowodowa

  Sieć światłowodowa - dostęp abonencki polegający na doprowadzeniu światłowodu bezpośrednio do mieszkania abonenta. Zastępuje tradycyjną organizację dostępu, wykorzystującą kable miedziane - przez doprowadzenie szerokopasmowego kanału cyfrowego wykonanego w technice światłowodowej o...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /1 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieci homogeniczne

  Sieci homogeniczne - jednorodna sieć komputerowa lub telekomunikacyjna łącząca komputery typu host (także węzły tej sieci) o podobnej architekturze wewnętrznej i pochodzące od jednego producenta. Komputery sieci homogenicznej zwykle korzystają z tej samej listy rozkazów, sukcesywnie rozszerzanej w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć telekomunikacyjna

  Sieć telekomunikacyjna - tradycyjna sieć łączności o warstwowej strukturze wyższych poziomów transportowych (technologie przekazu PDH, SDH, ATM, DWDM, IP), obecnie prawie całkowicie oparta na przekazach cyfrowych, przy czym poszczególne poziomy są łączone hierarchicznie za pomocą węzłów sieciowych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieci przezroczyste

  Sieci przezroczyste - całkowicie optyczne tory połączeniowe między nadawcą a odbiorcą usług szerokopasmowych, określane również mianem sieci przezroczystej OTN (Optical Transparent Network).

  Realizacja optycznej sieci przezroczystej wymaga rozwiązania problemu dynamicznego przełączania strumieni...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /06.03.2013 Znaków /796

  praca w formacie txt

Do góry