Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  System dostępowy abonencki

  System dostępowy abonencki - system realizujący transmisję pomiędzy terminalem a pierwszym urządzeniem interpretującym dane abonenta (np. sygnalizację). Obecnie systemy dostępowe buduje się przy użyciu światłowodów, tworząc optyczne sieci dostępowe OAN - określane również jako pętla...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System przywoławczy (paging)

  System przywoławczy (paging) - w zasadzie jednokierunkowy, radiowy system komunikacyjny zapewniający abonentowi, wyposażonemu w niewielki i tani odbiornik kieszonkowy (pager), możliwość otrzymywania krótkich komunikatów przywoławczych. Standaryzacja wielu niespójnych systemów doprowadziła (w 1978 r.) do...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System dziedziczony (legacy system)

  System dziedziczony (legacy system) - powszechnie używany, kompletny system komputerowy starszej generacji lub rodzina takich systemów komputerowych, zwykle o unikatowej architekturze przetwarzania pochodzącej sprzed dziesiątków lat (odziedziczonej), znajdujący się w eksploatacji z powodu zgromadzonych i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szafa dystrybucyjna

  Szafa dystrybucyjna - konstrukcja do montażu osprzętu i okablowania sieciowego w kondygnacyjnych lub budynkowych punktach dystrybucyjnych systemu okablowania strukturalnego. Szafy dystrybucyjne umożliwiają montaż wielu wymiennych paneli krosowych (o wysokości U, 2U, 3U lub 4U) w sztywnej konstrukcji ramowej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System elektroenergetyczny

  System elektroenergetyczny - kompletna infrastruktura zasilająca w energię elektryczną m.in. urządzenia i systemy teleinformatyki (komputerowe i telekomunikacyjne). System dostawy energii elektrycznej obejmuje:

  elektrownie - wytwarzające energię elektryczną;

  sieci elektryczne wysokiego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sygnał unipolarny

  Sygnał unipolarny - sygnał stosowany w przekazach i sygnalizacji binarnej, w której jednemu ze stanów logicznej „jedynki" lub logicznego „zera" przypisano zerowy lub bliski zerowemu poziom napięcia. Inaczej niż w sygnalizacji bipolarnej interpretacja sygnału unipolarnego jest dodatnia bądź...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szerokość pasma

  Szerokość pasma - w odniesieniu do sygnału różnica między częstotliwościami, dla których moc sygnału spada o określoną wartość w stosunku do wartości maks., np. o 3, 10, 20 lub 60 dB. Może być również definiowana jako szerokość widma przenosząca określony procent całkowitej mocy sygnału...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System komputerowy

  System komputerowy - kompletny zestaw sprzętu wraz z posadowionym na nim oprogramowaniem oraz połączonymi bezpośrednio z nim urządzeniami zewnętrznymi. Oprogramowanie systemu operacyjnego stanowi zasadniczą część systemu komputerowego, czego nie można powiedzieć o oprogramowaniu specjalistycznym i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sygnatura

  Sygnatura - unikatowy podpis elektroniczny (obecnie cyfrowy) nadawcy każdej kompletnej przekazywanej wiadomości, zwykle kojarzony z identyfikacją autora przesyłki umieszczaną na końcu listu e-mail (imię, nazwisko, adres elektroniczny, firma, stanowisko). Nie powinien przekraczać czterech linii tekstowych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZR (Samoczynne Załączanie Rezerwy)

  SZR (Samoczynne Załączanie Rezerwy) - sposób zapewnienia wielotorowego (co najmniej dwutorowego) doprowadzenia zasilania elektrycznego do budynku lub do poszczególnych systemów teleinformatyki w nim się znajdujących. Podstawową funkcją urządzeń samoczynnego załączania rezerwy jest zapewnienie pewności...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /926

  praca w formacie txt

Do góry