Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ścieżka wirtualna VP (Virtual Path)

  Ścieżka wirtualna VP (Virtual Path) - pojęcie stosowane w sieciach i przełącznikach ATM (także Frame Relay), oznaczające wiązkę wielu kanałów wirtualnych przebiegającą wspólną (tą samą) trasą i łączącą dwóch użytkowników lub grupę abonentów końcowych - zainstalowanych w tych samych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szybkość transmisji (bit rate)

  Szybkość transmisji (bit rate) - inaczej przepływność binarna, określa liczbę przesyłanych bitów informacji dwójkowej w czasie 1 s przez kanał telekomunikacyjny, przy wymaganej i ustalonej stopie błędu.

  Dla różnych aplikacji dopuszcza się różne stopy błędu transmisji. Maks., teoretyczna szybkość...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światło monochromatyczne

  Światło monochromatyczne - wiązka światła spójnego generowana przez laserowe źródło światła, zawierająca jedną, wyróżnioną częstotliwość fal optycznych o niewielkiej szerokości linii widmowej (pojedyncze nanometry).

  Lasery półprzewodnikowe używane w optoelektronice emitują promieniowanie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szyfrowanie (encryption)

  Szyfrowanie (encryption) - sposób transformacji jawnych danych do postaci niejawnej, uniemożliwiający ich wykorzystanie bez odpowiedniego klucza szyfrowego (deszyfrującego), co umożliwia bezpieczne przesyłanie poufnych lub tajnych informacji przez sieć ogólnodostępną. W kryptografii zasadniczym elementem...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szum biały

  Szum biały - zakłócenie w kanale informacyjnym, w którym wszystkie niepożądane częstotliwości w dostępnym paśmie transmisji mają ten sam poziom. Poziom szumu białego nie zależy od częstotliwości (brak wyróżnionych częstotliwości zakłóceń). Odmianą szumu białego jest szum różowy - z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światłowodowe sprzęgacze

  Światłowodowe sprzęgacze - urządzenia optyczne przeznaczone do przekazywania (nadawania lub odbierania) mocy świetlnej pochodzącej z jednego lub kilku światłowodów wejściowych, do jednego lub kilku światłowodów wyjściowych. Zwykle występują jako elementy pasywne (rozgałęźnik 1x2 bądź krzyżak...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szyfrowanie asymetryczne

  Szyfrowanie asymetryczne - powszechnie stosowana metoda utajniania przesyłanej informacji, w której do szyfrowania i deszyfrowania informacji używa się różnych kluczy kryptograficznych: szyfrowanie odbywa się za pomocą jawnego klucza publicznego (public key) o ograniczonej dystrybucji, natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szum kanału

  Szum kanału - niepożądane zjawisko zakłócania sygnału użytecznego, powodujące przekłamania przekazywanych danych i ograniczające maks. przepływność kanału. W procesie detekcji sygnału istotne jest nie tyle bezwzględna wartość szumu, ile odstęp sygnał/szum (podawany jako stosunek mocy sygnału...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światłowód

  Światłowód - medium transmisyjne utworzone przez czyste szklane włókno kwarcowe (dwutlenek krzemu), otoczone nieprzezroczystym płaszczem wokół centralnie położonego rdzenia. 

  W światłowodzie współczynnik odbicia światła w płaszczu jest mniejszy niż w rdzeniu, co powoduje całkowite wewnętrzne...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szyfrowanie kluczem publicznym

  Szyfrowanie kluczem publicznym - bezpieczny mechanizm szyfrowania wiadomości, wymagający utworzenia dla każdego użytkownika dwóch, odrębnych, lecz skojarzonych ze sobą kluczy. Jeden klucz ma charakter prywatny i znajduje się wyłącznie u właściciela, drugi jest udostępniany publicznie zainteresowanym...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 020

  praca w formacie txt

Do góry